galeria / media

Rozdanie dyplomów 2021: MBA Przemysł 4.0.

Kulisty X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Nauki Społeczne i Techniczne – zakres współpracy na rzecz postępu społecznego i technologicznego

Zaproszenie na X Konferencję

Prace interdyscyplinarnego zespołu patentowego

Umowa o współpracy z Rockwell Automation

Porozumienie o współpracy z Wydziałem Lotniczym Technicznego Uniwersytetu w Koszycach

Poranne zebrania

Uruchomienie Pracowni diagnostycznej

Świąteczne wspomnienia

Wspomnienia konferencyjne – Przemysł 4.0.

Wspomnienia konferencyjne – badania interdyscyplinarne

Współpraca z Ekspertami z zagranicy

Kongres Europejski Małych i Średnich – Panel: Młodzi na rynku pracy

Zebrania Zespołu Pracowni Badań i Analiz Warunków Pracy Zawodów Przemysłowych – Zespół Badań Preindustrialnych

Kolejne z zebrań Zespołu Laboratorium

Pierwsze zebranie Zespołu

Początek prac nad Laboratorium – Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach

Uruchomienie nowego laboratorium badań i analiz warunków zawodów przemysłowych

Dyskusje MBA i przerwy na obiad

MBA na Politechnice Śląskiej

Interdyscyplinarny program edukacyjny – Inauguracja MBA

Zajęcia MBA Industry 4.0 – EMT Systems