koła naukowe

Interdyscyplinarne Studenckie Koła Naukowe, działające przy Międzynarodowym Centrum Badań Interdyscyplinarnych Politechniki Śląskiej, zrzeszają studentów studiów I, II i III stopnia.

Głównym celem ich działalności jest zainteresowanie studentów pracą naukową, badawczą i twórczą dedykowaną człowiekowi w szeroko pojętym środowisku pracy, w tym tworzenie wynalazków usprawniających czynnik ludzki w przemyśle, rozwijanie kompetencji przyszłości, prowadzenie działań włączenia społecznego i wsparcia psychospołecznego na każdym etapie rozwoju człowieka.

Działalność w kołach naukowych ukierunkowana jest na zwiększenie aktywności naukowej, twórczej i popularyzatorskiej poprzez współpracę z pracownikami naukowymi oraz organizacjami społecznymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorstwami, zarówno w kraju, jak i za granicą. Udział w kołach pozwala na rozwijanie pasji związanych z innowacyjnością i twórczym myśleniem, a także umożliwia nabycie praktycznych umiejętności tworzenia know how – specjalistycznej diagnostyki, wynalazków, instrumentów HR.

W ramach uczestnictwa w kołach naukowych możliwe jest nabycie przez studentów efektów kształcenia z przedmiotów: ochrona własności intelektualnej, podstawy zarządzania, przedsiębiorczość, organizacja pracy i ergonomia oraz wielu innych przedmiotów, z uwagi na specyfikę działaności kół.

Główną metodą pracy ze studentami jest tzw. mentoring, w którym Zespół pracowników akademickich, reprezentujący różne dyscypliny i jednostki podstawowe dzieli się wiedzą.

Jako Centrum, kierujemy się zasadą ponadnarodowości, zależy nam na rozszerzeniu współpracy międzynarodowej, dlatego zaprosiliśmy kilku na razie ekspertów, współpracujących zdalnie ze studentami.

Serdecznie zapraszamy!
Kontakt: Natalia Miler nm.nataliamiler@gmail.com