Engineering Business Lab

Sekcja obejmuje prowadzenie badań, analiz oraz działań wdrożeniowych podnoszących interdyscyplinarny i międzynarodowy potencjał szeroko rozumianego biznesu, w tym podnoszenie kompetencji menedżerskie inżynierów.
Sekcja ma swoją siedzibę w Gliwicach i w filii Politechniki Śląskiej w Rybniku w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

W ramach uruchomionej sekcji:
– prowadzimy dedykowane, specjalistyczne ekspertyzy dla wszystkich sektorów: prywatnego, publicznego, społecznego
– koncentrujemy się na dostarczaniu wiedzy specjalistycznej z różnych obszarów: ekonomii, rachunkowości, zarządzania, technologii, psychologii i instrumentów praktycznych liderom zarówno małych, jak i dużych organizacji
– prowadzimy specjalistyczne doradztwo i wdrożenia usprawniające codzienną działalność firm i instytucji, uwzględniając postęp technologiczny i społeczny
– organizujemy proces kształcenia ustawicznego (w ramach krótkich form szkoleniowych i kursów) oraz formalnego w ramach studiów podyplomowych, w tym MBA „szytych na miarę”.


Kierownik Sekcji: dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ
Kontakt: malgorzata.dobrowolska@polsl.pl