Ponadnarodowa wymiana naukowa z zagranicznymi ośrodkami

Ważnym zadaniem Centrum jest promowanie polskiej nauki w świecie, w szczególności poprzez wspieranie działań publikacyjnych w wysoko punktowanych czasopismach i prestiżowych wydawnictwach, włączanie wybitnych uczonych z całego świata, reprezentantów różnych dziedzin wiedzy. Pozyskaliśmy w tym celu środki dla naukowców na opłaty związane z publikacją artykułów.

Nasze działania to również inicjowanie udziału Politechniki Śląskiej w specjalistycznych projektach i programach ponadnarodowych, współpraca i organizowanie staży naukowych, wymiany osobowej w szczególności w uczelniach zagranicznych notowanych w pierwszej setce głównych list ARWU, THE, QS.

To także organizowanie międzynarodowych konferencji, kongresów, debat i spotkań naukowych.

Zajmujemy się kreowaniem sieci wymiany eksperckiej w ramach współpracujących ośrodków naukowych, głównie zagranicznych. Tworzenie ponadnarodowej wymiany kontaktów obejmuje również wymianę międzysektorową. Zapraszamy do współpracy.