Engineering Business Club

Sekcja zajmuje się sieciowaniem ekspertów działających na rzecz i w obszarze szeroko rozumianego biznesu, integracją środowiska biznesowego w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i ponadnarodowej. 
Sekcja prowadzona w Gliwicach i w filii Politechniki Śląskiej w Rybniku w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

W ramach uruchomionej sekcji:
– świadczymy usługi doradczo-biznesowe o charakterze interdyscyplinarnym, w zakresie wdrażania nowych technologii, modeli biznesowych, finansów, księgowości, IT i HR, 
– prowadzimy działania upowszechniające wiedzę podczas meetingów biznesowych i spotkań eksperckich
– sieciujemy ekspertów działających na rzecz biznesu, integrujemy środowiska biznesowe
– organizujemy tematyczne spotkania członkowskie klubowiczów

Kierownik Sekcji: dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ
Kontakt: malgorzata.dobrowolska@polsl.pl