Dyrektor – Profesor Politechniki Śląskiej, Małgorzata Dobrowolska

Małgorzata Dobrowolska – psycholog biznesu, profesor Politechniki Śląskiej, prezes spółki spin off Politechniki Śląskiej Pro-Lab oraz Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej Pro-Inwest. Doradza organizacjom i ich liderom w procesie wprowadzania innowacji i adaptacji do zmieniającego się świata, zwracając szczególną uwagę na ludzki aspekt zmian technologicznych. Posiada doktorat i habilitację w obszarze postępu technologicznego i społecznego, a także tytuł MBA. Jej główne zainteresowania naukowe i wdrożeniowe związane są z czynnikiem ludzkim w transformacjach przyszłości – transformacji cyfrowej i energetycznej.

Jest psychoterapeutką, trenerem treningu i warsztatu psychologicznego, supervisorem trenerów oraz autorką 19 książek (monografii i pod redakcją) i ponad 150 artykułów. Ma na swoim koncie ponad 50 tysięcy godzin spędzonych w roli trenera i mówcy.

Jest dyrektorem Szkoły Biznesu Politechniki Śląskiej oraz kierownikiem Studiów w MBA Politechniki Śląskiej. Jest także twórczynią i koordynatorką inicjatywy TalentHUB, którą prowadzi wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Jest również członkiem rady naukowej i współpracownikiem Uniwersytetu Technicznego w Koszycach, gdzie zajmuje się diagnostyką potencjału człowieka w branży lotniczo-kosmicznej. Współpracuje też z Nyenrode Business University, organizując tematyczne warsztaty z nowoczesnego biznesu dla menedżerów na poziomie C-level.

Jako członek Komitetu ds. rozwoju gospodarki Regionalnej Izby Przemysłowo Handlowej w Gliwicach, Małgorzata Dobrowolska odgrywa ważną rolę w kształtowaniu polityki gospodarczej regionu. Przewodniczy Międzynarodowemu Zespołowi Doradczemu ds. Zrównoważonego Rozwoju, Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Ładu Korporacyjnego i Etyki Biznesu, a także zarządza Zespołem ds. Innowacyjności, Rozwoju Przedsiębiorczości, Zatrudnialności Absolwentów i Wspomagania Karier. Kierowała realizacją ponad 30 projektów pomocowych związanych z integracją społeczno-zawodową, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jest także współautorką 10 zgłoszeń patentowych krajowych oraz 5 zgłoszeń patentowych europejskich, skoncentrowanych na technologiach 4.0, w tym na urządzeniach wspierających badania psychologiczne i poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Jej wyjątkowa działalność została wielokrotnie nagrodzona za wkład w rozwijanie wiedzy i praktyk w obszarach psychologii, technologii oraz zarządzania zasobami ludzkimi, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju.

Profesor Politechniki Śląskiej Małgorzata Dobrowolska