program konferencji

IX Międzynarodowa Konferencja „Nauki społeczne, medyczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz rozwiązywania problemów zdrowotnych”
Ustroń 28-29 wrzesień 2019 roku
Hotel Jaskółka ul. Zdrojowa 10 w Ustroniu

ORGANIZATORZY:
Politechnika Śląska w Gliwicach:
Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych
Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych

WSPÓŁORGANIZATORZY KRAJOWI:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych
Uniwersytet Śląski, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

WSPÓŁORGANIZATORZY ZAGRANICZNI:
UNIVERSITY OF PORTO
TECHNICKA UNIVERZITA V KOSICACH
NYENRODE BUSINESS UNIVERSITY
UNIVESITY OF SALTA ARGENTINA

Zapraszamy reprezentantów wszystkich dyscyplin, wchodzących skład nauk społecznychhumanistycznych, technicznychmedycznych, ekonomicznych, technicznych  – przedstawicieli nauki praktyki do wspólnych rozważań na temat rozwiązywania problemów zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy zawodowej.

Celem każdej z organizowanych konferencji z tej serii, jest stworzenie możliwości prezentacji rezultatów badań, nawiązania interdyscyplinarnej współpracy naukowej, wymiana myśli badaczy zainteresowanych zachodzącymi we współczesnym świecie zmianami społecznymi i technologicznymi. Integrowanie środowiska akademickiego, systemowość wypracowanych rozwiązań oraz interdyscyplinarność zagadnień uważamy za jedyny, dobry kierunek dla rozwoju nauki.

Serdecznie zapraszamy do spotkania i wspólnej refleksji!
Małgorzata Dobrowolska – Organizator Konferencji

KOMUNIKAT PIERWSZY

Plan konferencji
Dzień pierwszy: 28.09.2019

9.00 – 9.30  Aula. Uroczyste otwarcie 

9.30 – 13.30  Sesja referatowa z przerwą kawową

W programie wystąpienia poniższych osób, zgodnie z podaną kolejnością:

 1. prof. PŚ, dr hab. Małgorzata Dobrowolska, Politechnika Śląska
 2. dr hab. inż. Aleksander Nawrat, dr inż. Karol Jędrasiak, prof. dr hab. Marek Gzik, dr inż. Piotr Wodarski Politechnika Śląska
 3. dr hab. inż. Andrzej Hajdasiński, Nyenrode Business University
 4. prof. Ana Poula Rocha, University of Porto
 5. prof. Stanilav Szabo, Peter Cokina, Technicka Universita v Kosicach
 6. prof. Antonio Arcienaga, Miguel Angel Salom, University of Salta, Argentina
 7. prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny
 8. dr Anita Pollak, Uniwersytet Śląski
 9. dr Marta Stasiła-Sieradzka, Uniwersytet Śląski
 10. mgr inż. Anna Kiljan, Politechnika Śląska
 11. dr Marzena Będkowska – Obłąk, Politechnika Śląska
 12. dr Ewa Figas, Politechnika Śląska
 13. dr Aleksandra Chrupała, Politechnika Śląska
 14. mgr Renata Klimek-Kowalska, Politechnika Śląska
 15. mgr Jacek Pradela, Politechnika Śląska
 16. prof. AWF, dr hab. Zbigniew Grzywna, Akademia Wychowania Fizycznego
 17. dr inż. Piotr Mocek, Politechnika Śląska
 18. dr Magdalena Ślazyk-Sobol, Uniwersytet Wrocławski
 19. dr Piotr Mocek, Politechnika Śląska
 20. dr Jagoda Sikora, Uniwersytet Śląski
 21. dr Anita Pollak, mgr Klaudia Piecha, mgr Mateusz Paliga, Uniwersytet Śląski
 22. dr Alina Dworak, Uniwersytet Śląski
 23. dr Marianna Dąbrowska-Wnuk

13.30 – 14.00  Podsumowanie obrad,

14.00-15.00 obiad

15.00-17.30 Warsztaty rozwiązywania problemów zdrowotnych w miejscu pracy:
„Resilience – trening odporności” część 1.

18.00 – uroczysta kolacja

Plan konferencji
Dzień drugi: 29.09.2019

11.00-13.30 Warsztaty rozwiązywania problemów zdrowotnych w miejscu pracy:
„Resilience – trening odporności” część 2.

13.30-14.30 obiad

14.30 – podsumowanie i zamknięcie Konferencji


PUBLIKACJE:

Przewidywana forma upowszechnienia artykułów naukowych:

 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja
 • Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Prosopon
 • Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum
 • Medycyna Pracy 

Uwaga! Warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji.

Artykuły powinny zostać przesłane do 28.09.2019 roku, przygotowane zgodnie z wymogami edytorskimi w/w czasopism. Szczegółowe wymagania edytorskie zostaną przesłane po akceptacji zgłoszenia konferencyjnego.

OPŁATY:

Istnieją 3 możliwości wyboru opcji uczestnictwa w IX Konferencji:

 1. Uczestnictwo wyłącznie w części konferencyjnej w dniu 28.09.2019, tj. wygłoszenie referatu wraz z publikacją artykułu w czasopiśmie, kwota: 800 PLN/185 EURO. Opłata obejmuje uroczystą kolację, bez noclegu. Opłatę należy uiścić do 16.09.2019.
 2. Uczestnictwo wyłącznie w części warsztatowej w dniu 28.09.2019 i w dniu 29.09.2019, opłata obejmuje także nocleg i uroczystą kolację, kwota: 450 PLN/115 EURO. Opłatę należy uiścić do 16.09.2019.
 3. Uczestnictwo w części konferencyjnej i warsztatowej. Opłata obejmuje wszystkie w/w opcje, kwota: 1000 PLN/250 EURO. Opłatę należy uiścić do 16.09.2019.

Wpłaty prosimy dokonać na konto:60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAL W Gliwicach

Opis wpłaty: „Nauki społeczne i techniczne 9, nazwisko i imię uczestnika”

Faktura zostanie wystawiona na podmiot dokonujący przelewu.

KONTAKT:
Wszelkie pytania prosimy kierować do: Anna Kiljan anna.kiljan@polsl.pl

Serdecznie zapraszamy!