program konferencji


X Międzynarodowa Konferencja „Nauki humanistyczno-społeczne i Techniczne – zakres współpracy na rzecz postępu społecznego i technologicznego”

Gliwice, 19 czerwca 2020 roku
godzina 9.00 – 20:15

forma wydarzenia: wideokonferencja

Szanowani Państwo,
Zgodne z zapowiedzią zapraszamy na całodniową, bezpłatną wideokonferencję, która zorganizowana będzie z wykorzystaniem platformy Zoom.Us. Dostęp do wydarzenia możliwy jest z aplikacji Zoom.Us lub poprzez przeglądarkę internetową (https://zoom.us/). 
ü  link i dane logowania do spotkania:
https://us02web.zoom.us/j/3678566975?pwd=MjJNVGtNQU5DeFpGVndYZzRjbjdIUT09
Meeting ID: 367 856 6975
Password: 940224 

ü  język konferencji: polski i/lub angielski, w zależności od panelu i referenta
ü  wszystkie abstrakty referatów dostępne będą w języku angielskim 
ü  artykuły pokonferencyjne również wydawane są w języku angielskim
ü  dla chętnych w trakcie konferencji zapewnione jest tłumaczenie konsekutywne 
w trakcie referatu

 
RAMOWY PLAN KONFERENCJI
19.06.2020

 
9:00 – 9:15          Uroczyste otwarcie
9.15 – 16.00           Panel 1: humanistyczno-społeczny (reprezentanci dyscyplin nauk społecznych oraz humanistycznych
Panel 1a: aplikacyjny (reprezentanci świata praktyki)

Część 1: Człowiek i technologia 9.15-10.15
Część 2: Różne oblicza postępu 10.15-11.45

Część 3: Rola otoczenia społeczno-gospodarczego w kreowaniu zmian 11.45 – 12.45
Część 4: Projekty wdrożeniowe i implikacje praktyczne 12.45 – 15.00
Część 5: Postęp społeczny i technologiczny – rozważania międzynarodowe 15.00 – 16.00
 
16.00 – 19:45          Panel 2: techniczny (reprezentanci dyscyplin technicznych)
Panel 2 a: aplikacyjny (reprezentanci świata praktyki)
Część 6: Wskaźniki prakseologiczne i technologia 16.00-17.00
Część 7: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość przemysłu 17.00-18.15

Część 8: Przyszłość technologiczna – podejście międzynarodowe 18.15-19.45
19:45 – 20:15          Dyskusja, podsumowanie obrad i zakończenie konferencji
 
 
                  Panel 1: humanistyczno-społeczny (reprezentanci dyscyplin nauk społecznych oraz humanistycznych
Część 1: Człowiek i technologia 9.15-10.15
1.   Dr hab. Małgorzata Suchacka, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski,  Katowice
„O potrzebie badań socjologicznych nad sztuczną inteligencją (SI)”
2.   Dr hab. Urszula Soler, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin,
Mariusz Busiło, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Warszawa

„Protesty społeczne przeciwko technologii 5G w czasie pandemii. Studium przypadku” /
„Social protests against 5G technology during a pandemic. Case study”

3.   Dr Anita Pollak, Mgr Mateusz Paliga, Uniwersytet Śląski, Katowice
„Cechy osobowości w modelu Wielkiej Piątki jako predyktory stresu doświadczanego
w pracy z robotem” / „The Effects of The Big Five personality traits on Stress among
robot programming students”

4.   Dr Ryszard Marszowski, mgr Piotr Hetmańczyk, Główny Instytut Górnictwa, Katowice
„Education during the second demographic transition and globalization.
Conditions and forecasts for Silesia Voivodeship”

5.   Prof. dr hab. Kazimiera Wódz, Dr Witold Mandrysz, Uniwersytet Śląski, Katowice
„Just Transition of Silesia – economic transformation of the post-industrial region in accordance
with the sense of social justice – based on research project for the WWF Poland”

6.   Dr hab. Wioletta Knapik, prof. UR, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
“Założenia projektu: Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich
wobec wyzwań demograficznych”

7.   Dr hab. Lilla Knop, prof. PŚ, Politechnika Śląska, Gliwice
„Dostosowanie do pracy w modelach biznesu doby przemysłu”

Część 2: Różne oblicza postępu 10.15-11.45
8.   Dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
„Cechy osobowości a wypalenie zawodowe w zawodzie lekarza”
9.   Dr Agnieszka Żelaźniewicz, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
„Empathy and oxidative stress in healthy adults”
10.       Dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr, mgr Marta Kowal, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
„Can information about pandemic increases negative attitudes toward foreign groups?
A case of COVID-19 outbreaks”
11.  mgr Marta Kowal, dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
„Social progress, family and aging: a cultural perspective”
Referat jest podsumowaniem wyników 4 prac:.
a)     Modernization and Perceptions of Aging among the Dani in Papua: The Role of Urbanization and Literacy
b)     Onset of an old age in traditional and modern populations – comparison between Hadza and Poland
c)     Global perspective on marital satisfaction.
d)     Love and birth rate: Evidence from a hunter-gatherer society does not replicat
 in 40 industrialized and technologically developed countries

12.  Dr Marta Stasiła-Sieradzka, Uniwersytet Śląski,  Katowice
Postawa wobec bezpieczeństwa jako predykator poczucia zagrożenia w miejscu pracy
na przykładzie personelu naziemnego portów lotniczych”

13.  Magdalena Ślazyk-Sobol, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
„Klimat i więzi w miejscu pracy a odczuwanie zagrożenia i stresu na przykładzie badań empirycznych w branży lotniczej”

14.  Dr Mariola Paruzel-Czachura, Uniwersytet Śląski,  Katowice
Współczesne trendy psychologii moralności. Na podstawie autorskiej serii badań”

Część 3: Rola otoczenia społeczno-gospodarczego w kreowaniu zmian 11.45 – 12.45
15.  Prof. dr hab. Aldona Frąckiewicz-Wronka, dr hab. Beata Buchelt, prof. UEK,
Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice

„Zarządzanie personelem medycznym w Przemyśle 4.0”
16.  Dr Sebastian Twaróg, dr Krzysztof Szwarc, dr Martyna Wronka-Pośpiech,
Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice

„Multi Probabilistic Traveling Salesman Problem in the coordination and modelling of Industry 4.0: context of drug distribution”
17.  Dr Karolina Wojtasik, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Alan Orluk, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Katowice

Jak z sukcesem wdrożyć nowe procedury dotyczące bezpieczeństwa? Studium przypadku
na podstawie GPW S.A.”

18.  Mgr Piotr Podgórski, EMT Systems, Gliwice
„Dobre praktyki w interwencyjnym podejściu do kształcenia”
19.  Mgr Maria Maśka, Rockwell Automation, Katowice
„HR w nowej rzeczywistości Przemysłu 4.0.”
20.  Mgr Sebastian Gęgotek, Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza
„Nowatorskie podejście do wydłużania aktywności zawodowej seniorów ”

Część 4: Projekty wdrożeniowe i implikacje praktyczne 12.45 – 15.00
21.  Mgr Grzegorz Sikorski, Wojewódzki Urząd Pracy, Katowice
„Rynek pracy i kompetencje przyszłości”
22.  Dr Olga Ścigała-Karpińska, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa
„Erasmus mobility study and competences demanded on the labour market”
23.  Mgr Mateusz Jeżowski, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa
„Youth leadership in non-formal education”
24.  Mgr Michał Pachocki, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa
„The impact of transnational learning mobility on the development of entrepreneurial
and leadership attitudes”

25.  Mgr Jan Strączyński, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy “Agape”
„Job First w streetworkingu jako metoda reintegracji społecznej osób w kryzysie
bezdomności pozaschroniskowej”

26.  Mgr Magdalena Domańska-Rosin, Centrum Integracji Społecznej, Świętochłowice
„Nowe podejście do integracji społecznej i zawodowej na przykładzie spółdzielni socjalnych”
27.  Mgr inż. Agnieszka Deja, Politechnika Śląska, Gliwice
„Systemy motywacyjne jako kluczowy instrument zarządzania zasobami ludzkim
 w kontekście wdrażania nowych technologii 4.0.”

28.  Lic. Natalia Miler, Politechnika Śląska, Gliwice
„Aktywność społeczno-zawodowa studentów na przykładzie kół naukowych”
29.  Mgr Małgorzata Balewska, Uniwersytet Śląski, Katowice
„Kreowanie kompetencji przyszłości w oparciu o kształcenie dualne”
30.  Dr hab. Eugenia Rostańska, Prof. AWSB, Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza
„Orientacja edukacyjna i zawodowa jako czynnik zmiany”

Część 5: : Postęp społeczny i technologiczny – rozważania międzynarodowe 15.00 – 16.00
31.  Dr. Martina Kainz , Wirtschaftsakademie Zwettl, Austria
„Use of digital technologies in West Africa as an opportunity for better international cooperation
32.  Dr. Stephan  Lingner,  Institut für qualifizierende Innovationsforschung und -beratung (IQIB), Niemcy
„Digitalisation of Work in the Domain of Science and Research”
33.  Dr. Aldis G. Sigurðardóttir, Reykjavik University, Islandia
„Do you want to get more of what you want?“ – results of research project
34.  Doc. dr. hab. Pavol Dancak, St. Elizabeth University of Health & Social Sciences – Bratislava, Slowacja
Homo perfectus versus educatio: philosophical reflections on transhumanism and education


Panel 2: techniczny (reprezentanci dyscyplin technicznych)
Część 6: Wskaźniki prakseologiczne i technologia 16.00-17.00
35.  Dr hab. inż. Damian Gąsiorek, prof. PŚ, Politechnika Śląska, Gliwice,
Mgr inż. Artur Pollak, APA Sp. z o.o.

„Budowanie świadomości kadry zarządzającej w śląskich przedsiębiorstwach
na potrzeby zmian w kierunku Przemysłu 4.0”

36.  Mgr inż. Maciej Walczak, dr inż. Agata Hilarowicz, Mgr inż. Artur Pollak, APA Sp. z o.o.
„A framework of action for implementation of Industry 4.0. An empirically based research /
Ramy działania służące wdrożeniu Przemysłu 4.0. Badania empiryczne”

37.  Dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. PŚ, Politechnika Śląska, Gliwice
„Efektywność procesu produkcji górniczej”
38.  Dr inż. arch. Agnieszka Labus, Politechnika Śląska, Gliwice
„Innowacyjne sposoby zamieszkania dla starzejącego się społeczeństwa” / 
39.  Dr David Kalisz, Mgr Mateusz Panek, Paris School of Business, Paris
“Strategic Shift of Technology. How Industry 4.0 Shapes
New Business Models without Competition”

40.  Mgr Sławomir Sobczak, Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne SA, Warszawa
“FUTCAS4.0. Zarządzanie produkcją 4.0.”

Część 7: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość przemysłu 17.00-18.15
41.  Mgr Zbigniew Pawlak, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
„SMZT jako strażnik dziedzictwa Rzeczypospolitej. O badaniach przemysłu”
42.  Dr hab. Adam Rostański, Uniwersytet Śląski,  Katowice
„Fitocenotyczne ślady historycznego przetwórstwa kopalin użytecznych w rejonie
Tarnowskich Gór” / Phytocoenotic traces of ancient processing of useful mineral ores in the area of Tarnowskie Góry

43.  Dr inż. Tadeusz Mzyk, Politechnika Śląska, Gliwice
„Charakterystyka warunków hydrogeologicznych w dawnych kopalniach rud
w rejonie tarnogórskim”

44.  Prof. dr hab. Ireneusz Malik, dr hab. Małgorzata Wistuba, Albert Ślęzak
Uniwersytet Śląski, Katowice, Leszek Chróst, Zbigniew Pawlak, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej 

„Wykorzystanie obrazów LiDAR do rozpoznawania form rzeźby terenu pochodzeni
 naturalnego i antropogenicznego”

45.  Dr hab., prof. UŚ, Piotr Boroń, Uniwersytet Śląski, Katowice
„Ośrodek metalurgii srebra i ołowiu na pograniczu śląsko-małopolski
 we wczesnym średniowieczu, czyli o podstawach ekonomii państwa piastowskiego”

46.  Dr Monika Jędrzejczyk-Korycińska, Uniwersytet Śląski, Katowice
„Fitocenotyczne ślady dawnego i pradawnego przetwórstwa kopalin użytecznych
w rejonie Tarnowskich Gór”

47.  Dr inż. Zygmunt Łukaszczyk, Politechnika Śląska, Rybnik
„Pozyskiwanie i gospodarcze wykorzystanie metanu ze zlikwidowanych kopalń
węgla kamiennego”


Część 8: Przyszłość technologiczna – podejście międzynarodowe 18.15-19.45
48.  Dr inż. Karol Jędrasiak, Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza
„The Research of Driver’s Personal Driving Style on Electric Car Performance”
49.  Prof. Anton Rassõlkin, Tallinn University of Technology, Estonia
„Digital twin for propulsion drive of autonomous electric vehicle”
50.  Prof. Ana Paula Rocha, University of Porto, Portugalia
„Argumentation in AI systems, the case of reacommodation of airline passengers”
51.  Monika Valeisaite, Northtown Technology Park, Litwa
„Development of Vilnius City Innovation Industrial Park”
52.  Prof. Moacyr Martucci Junior, University of Sao Paulo, Brazylia
„Farm 4.0 – 5G on Farms”
53.  Prof. Antonio Adrián Arcienaga, Prof. Miguel Angel Salom
National University of Salta, Argentyna

„Common ground of Industrial Engineering and Social Science for Organizational Development”
54.  Ing. Miriama Golisová, doc. Ing. Michal Hovanec, PhD., Ing. Samer Abdo Saleh Al-Rabeei,
PhD.,doc. Ing. Peter Korba, PhD., ING-PAED IGIP, Ing. Sebastián Makó, Ing.Ján Lukáč
Technical University of Košice, Słowacja
„Fuel contamination of aircraft”
55.  Ing. Branislav Rácek, doc. Ing. Michal Hovanec, PhD., Ing. Samer Abdo Saleh Al-Rabeei, PhD., doc. Ing. Peter Korba, PhD., ING-PAED IGIP., Ing. Martin Vencel, Ing. Alena Moravčíková. Ing.Ján Lukáč, Technical University of Košice, Słowacja
„Human factor during processing documentation of aircraft maintenance”
56.  Ing. Igor Vasilčin, doc. Ing. Michal Hovanec, PhD., Ing. Samer Abdo Saleh Al-Rabeei, PhD.,doc. Ing. Peter Korba, PhD., ING-PAED IGIP, Ing. Sebastián Makó, Ing. Patrik Šváb. Ing. Barbora Wysoczanska, Technical University of Košice, Słowacja
„Case study implementation of modern it in terms of quality improvement of education proces”
57.  Ing. Sebastián Makó, Samer Abdo Saleh Al-Rabeei, Ing. Patrik Šváb, Ing. Igor Vasilčin , Ing. Miriama Golisová, Ing. Alena Moravčíková, doc. Ing. Michal Hovanec, PhD.,
Technical University of Košice, Słowacja

„Cashflow model of the air carrier”
58.  Ing. Patrik Šváb, doc. Ing. Peter Korba, PhD., ING-PAED IGIP, Ing. Samer Abdo Saleh Al-Rabeei, PhD, doc. Ing. Michal Hovanec, PhD., Ing. Daniel Blaško, Ing. Barbora Wysoczanska, Technical University of Košice, Słowacja
„The impact of progressive technologies on winter airport maintenance”
59.  Dr Peter Koščák, Dr Iveta Vajdová, Ing. Sebastián Makó, Dr Lucia Melníková, 
Dr Ján Kolesár, Technical University of Košice, Słowacja

 “UAV Negative Impact on the Safety of Air Traffic in the Area of International Airports”
60.  Mgr Adam Wawoczny, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, Rybnik, Członek Rady Ekspertów Województwa Śląskiego
„Professional burnout in public institutions- international analysis”
61.  Dr Ewa Figas, Politechnika Śląska, Gliwice
Wojciech Rokowski, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
„Sprawnie o niepełnosprawności – humor i językowe dylematy związane z postrzeganiem niepełnosprawności” / „Speaking ably about disability – humor and language dilemmas related to the perception of disability”
62.  Dr Jacek Pradela, Politechnika Śląska, Gliwice
 The future of skills: English as an important 21st century skill.”
63.  Dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ, Politechnika Śląska, Gliwice
„Social and technological development – what the future will look like?”

19:45 – 20:15 Dyskusja, podsumowanie obrad i zakończenie konferencji
 
 
Zarejestrowani uczestnicy bierni:
1.     Małgorzata Koszembar-Wiklik
2.     Martyna Gąciarz
3.     Joanna Paulewicz
4. Marzena Będkowska Obłak
5. Barbara Smorczewska
6. Magdalena Tutak
7. Krzysztof Szostok
8. Maria Flakus
9. Aleksandra Mierzejewska
10. Joanna Mrowiec Denkowska
12. Martyna Piechoczek
13. Mirosław Rus
 
14. Aleksandra Rolling
15. Małgorzata Labus
16. Krzysztof Rostański
17. Bernadetta Sojka Jany
18. Marcin Lutyński
19. Marcin Rybkowski
20. Giovanni Herreira
21. Linda Nierling
22. Cecilia Matsumura
23. Pascal Vetter
24. Juan Francisco Garcia Diaz
 
 
KONTAKT:
Pytania prosimy kierować do sekretariatu Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych na adres mailowy: mcbi@polsl.pl lub telefon 32 400-3095, 885-951-905.
Serdecznie zapraszamy!

ORGANIZATOR:
   
Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 
KONFERENCJA POD PATRONATEM HONOROWYM:
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Marszałka Województwa Śląskiego
Starosty Powiatu Gliwickiego
Prezydenta Miasta Gliwice
JM Rektora Politechniki Śląskiej 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

WSPÓŁORGANIZATORZY KRAJOWI:

·      Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
·      Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
·      Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0
·      Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Kolegium Ekonomii, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych
·      Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Psychologii Stosowanej
·      Uniwersytet Wrocławski – Instytut Psychologii
·      Uniwersytet Śląski – Instytut Psychologii Wydziału Nauk Społecznych

WSPÓŁORGANIZATORZY ZAGRANICZNI:
·      University of Porto, Portugalia
·      Cranfield University, Wielka Brytania
·      Technicka Univerzita v Košicach, Słowacja
·      Nyenrode Business University, Niderlandy
·      Universidad Nacional de Salta, Argentyna
·      Institut für qualifizierende Innovationsforschung und –berating
·      Reykjavik University, Islandia
·      St. Elizabeth University of Health & Social Sciences – Bratislava, Słowacja

X Międzynarodowa Konferencja „Nauki humanistyczno-społeczne i Techniczne – zakres współpracy na rzecz postępu społecznego i technologicznego” organizowana w Gliwicach 19 czerwca 2020 roku w Centrum Edukacyjno-Kongresowym ul. Konarskiego 18B, Aula: D, E, J, jest finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2016-2019″ 

Konferencja jest realizowana w ramach projektu Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych. Projekt przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 1 lipca 2016 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „DIALOG” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Dialog” (M.P. poz. 596).

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników konferencji 

1.         Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem w następujący sposób:

 1. listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
 2. przez e-mail: RR1@polsl.pl
  Inspektor ochrony danych

Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:

 1. listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
 2. przez e-mail: iod@polsl.pl
  Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w  Międzynarodowej Konferencji: Nauki Humanistyczno-społeczne i Techniczne – zakres współpracy na rzecz postępu technologicznego i społecznego komunikowania się z uczestnikami w celu organizacji konferencji, udokumentowania jej przebiegu, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę organizowanych przez Politechnikę Śląską – także w celu wysłania takich informacji w przyszłości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w przypadku tej konferencji oraz odrębnie w przypadku innych konferencji bądź wydarzeń organizowanych przez administratora). 

 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie – co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 • Okres przechowywania danych osobowych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w konferencji będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej konferencji przez uczelnię. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

 • Odbiorcy danych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa. 

 • Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Ponadto informujemy, że w celu udokumentowania konferencji, będą wykonywane w jej trakcie fotografie, które zostaną opublikowane na stronach internetowych i w materiałach informacyjnych należących do Politechniki Śląskiej.