baza noclegowa

Uprzejmie informujemy, że X – jubileuszowa konferencja jest bezpłatna dla wszystkich uczestników, biorących udział zarówno czynny jak i bierny!

X Międzynarodowa Konferencja „Nauki humanistyczno-społeczne i Techniczne – zakres współpracy na rzecz postępu społecznego i technologicznego” organizowana w Gliwicach 19 czerwca 2020 roku w Centrum Edukacyjno-Kongresowym ul. Konarskiego 18B, Aula: D, E, J, jest finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2016-2019″ 

Konferencja jest realizowana w ramach projektu Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych. Projekt przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 1 lipca 2016 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „DIALOG” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Dialog” (M.P. poz. 596).

Nocleg dla key speakerów z zagranicy pokrywany jest ze środków projektu. Hotele zostaną wskazane po zakończeniu procedury przetargowej. Ze środków projektu pokrywane są również koszty podróży (w tym biletów lotniczych) referentom spoza naszego kraju. Z uwagi na limit przyznanych środków, o finansowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

KONTAKT:
Wszelkie pytania prosimy kierować do: Joanny Mrowiec-Denkowskiej Joanna.Mrowiec-Denkowska@polsl.pl

Serdecznie zapraszamy!