Managerial Competence of the Future

Nazwa i zakres działalności koła nawiązuje do uruchomionego w Politechnice Śląskiej programu Master of Business Administration kształcenia zaawansowanych i interdyscyplinarnych kompetencji menedżerskich w Politechnice Śląskiej.

Celami Koła są:

  1. stworzenie możliwości studentom I, II, III stopnia rozwijania działalności naukowej, badań nad rozwojem kompetencji przyszłości, w szczególności związanych z liderami przyszłości, nowymi zawodami, nowymi środowiskami pracy i formami zatrudnienia oraz wymogami przyszłościowych rynków pracy – kompetencji specjalistycznych, kompetencji miękkich, kompetencji menedżerskich.
  2. rozbudzenie zainteresowań pracą badawczą i naukową, twórczą, samokształceniową, popularyzatorską i organizacyjną w środowisku uczestników studiów I, II, III stopnia,
  3. zwiększenie aktywności naukowej uczestników studiów I, II, III stopnia,
  4. rozwijanie współpracy pomiędzy uczestnikami studiów i pracownikami naukowymi uczelni wyższych, organizacjami działającymi na rzecz diagnozy i rozwoju człowieka, w tym: społecznymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorstwami działającymi w Polsce i za granicą,
  5. ułatwienie członkom Koła rozwijania i upowszechnianie ich pracy naukowej,
  6. stwarzanie możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy,
  7. propagowanie wiedzy z obszaru nauk społecznych, humanistycznych, medycznych i technicznych.
  8. nawiązywanie kontaktów naukowych z organizacjami działającymi w zakresie zainteresowań Koła, zarówno w kraju, jak i za granicą,
  9. realizacja i nabycie przez studentów efektów kształcenia z przedmiotów: PSYCHOLOGIA, FILOZOFIA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, ORGANIZACJA PRACY I ERGONOMIA, SOCJOLOGIA, PODSTAWY ZARZĄDZANIA

Koło z uwagi na swój zakres posiada patronat merytoryczny Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomiczna

Wszystkich chętnych do przystąpienia i włączenia się w prace koła zapraszam do kontaktu z MCBI +48 32 400 30 95.

Koło naukowe otrzymało dofinansownie w ramach konkursu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL 

W ramach I konkursu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 31 projektom. 

Zgodnie z Zarządzeniem  nr 54/2020 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie Regulaminu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL, w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” minimalna liczba punktów wymaganych do uzyskania finansowania wniosku wynosiła 6. Projekty uzyskały finansowanie we wnioskowanej kwocie, nie wyższej niż 5000,00 zł brutto.