MBA

Naszą misją jest rozwijanie silnych liderów zarządzania i technologii przyszłości, mających pozytywny wpływ na postęp technologiczny i społeczny. Program studiów MBA oparty jest o trzy kluczowe wartości:

  • Wdrażanie technologii przyszłości,
  • Wykorzystanie innowacji i światowych trendów w zarządzaniu,
  • Silne i odpowiedzialne przywództwo.

Studia MBA w Politechnice Śląskiej to interdyscyplinarny program zaawansowanych kompetencji menedżerskich wykorzystujący najnowsze osiągnięcia wielu współczesnych dyscyplin: ekonomii i finansów, zarządzania, psychologii, prawa, nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Programy studiów podyplomowych MBA zostały przygotowane w oparciu o standardy jednej z 3 najbardziej prestiżowych, światowych akredytacji AMBA (Association of Master of Business Administration). Obecnie poddawane są akredytacji BGA, co umożliwia absolwentom uzyskanie dyplomu o uznanej, międzynarodowej randze. Absolwent nabywa interdyscyplinarnych, zaawansowanych kompetencji menedżerskich, zdobywając wiedzę w oparciu o najnowsze osiągniecia współczesnych dyscyplin: ekonomii i finansów, zarządzania, psychologii, prawa, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz wielu innych.

Pierwsza edycja studiów MBA Industry 4.0 w latach 2019-2020, realizowana była dzięki wsparciu projektu finansowanego z programu DIALOG ustanowionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronat w jego ramach dały wiodące ośrodki w obszarze MBA i Przemysłu 4.0, m.in. Cranfield University, University of Porto, Technical University of Kosice, EA European Academy of Technology and Innovation Assessment GmbH. Pierwszą edycję studiów MBA Industry 4.0 ukończyło pomyślnie 25 słuchaczy.

Kolejne edycje studiów MBA uruchomiono w marcu 2021 r. w ramach oferowanych trzech programów:

MBA Przemysł 4.0.
MBA Usługi Publiczne
MBA Ochrona Zdrowia

Następnym krokiem było skoncentrowanie się na dwóch kluczowych transformacjach – energetycznej i cyfrowej, czyli uruchomienie w 2023 roku kolejnych 2 edycji:

MBA Przemysł 4.0.
MBA Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna

Programy wszystkich oferowanych profili MBA, poza standardową 570 godzinną ścieżką dydaktyczną menedżerską, oferują 120-godzinną sprofilowaną ścieżkę specjalizacyjną, w tym: wizyty studyjne w krajowych i zagranicznych firmach, spotkania z  autorytetami oraz zdobywanie wiedzy w sposób interaktywny, z wykorzystaniem gier menedżerskich, learning by doing, design thinking, symulacji zarządczych, projektów zespołowych oraz tworzenia sieci. Politechnika Śląska jako nowoczesny uniwersytet techniczny, wysoko notowany w rankingach szkół wyższych, od lat z powodzeniem kształci kadry dla przemysłu zaawansowanych technologii. Lokalizacja i partnerstwo z najprężniej rozwijającą się w Europie Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną powoduje, że uczelnia ma stały dostęp do laboratoriów Przemysłu 4.0. Bliska współpraca z KSSE przyczyniła się między innymi do uruchomienia kształcenia dualnego oraz innych form kształcenia i współpracy, mających na celu podnoszenie kompetencji eksperckich i wiedzy z zakresu szeroko rozumianej transformacji cyfrowej. W tym obszarze Politechnika Śląska jest krajowym liderem, wykorzystującym potencjał naukowy, badawczo-rozwojowy i wdrożeniowy industrialnego regionu oraz własną bazę demonstratorów i kadrę na rzecz rozwoju społeczeństwa cyfrowego.

Obecnie uruchomiliśmy profil łączący wszystkie poprzednie czyli MBA Transformacja Energetyczna i Cyfrowa. Naszym biznesowym partnerem strategicznym jest globalna korporacja Veolia, a partnerem akademickim jest Nyenrode Business University.

Zapraszamy do zapisów na studia MBA!