MBA

MBA w Politechnice Śląskiej to interdyscyplinarny program zaawansowanych kompetencji menedżerskich wykorzystujący najnowsze osiągnięcia wielu współczesnych dyscyplin: ekonomii i finansów, zarządzania, psychologii, prawa, nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Program studiów podyplomowych MBA został przygotowany w oparciu o wytyczne i standardy jednej z 3 najbardziej prestiżowych, światowych akredytacji AMBA (Association of Master of Business Administration), do której pozyskania się przygotowujemy, co umożliwia Słuchaczom zarówno nabywanie kompetencji w oparciu o prestiżowy program edukacyjny, jak i uzyskanie dyplomu o uznanej, międzynarodowej randze. Patronat merytoryczny dla programu pierwszej grupy MBA Industry 4.0. dały wiodące ośrodki w obszarze MBA i Przemysłu 4.0. m.in. Cranfield University, University of Porto, Technical University of Kosice, EA European Academy of Technology and Innovation Assessment GmbH. MBA Industry 4.0.

Program MBA poza standardową 400 godzinną ścieżką dydaktyczną menedżerską, oferuje 120 godzinną ścieżkę specjalizacyjną, w tym wizyty studyjne w krajowych i zagranicznych firmach, spotkania z  autorytetami oraz zdobywanie wiedzy w interaktywny sposób, z wykorzystaniem gier menedżerskich, learning by doing oraz design thinking.

Oferta kształcenia na poziomie MBA przewiduje uruchomienie różnych profili MBA, między innymi IT z cyberbezpieczeństwem. W planach jest opracowanie programów studiów MBA profilowanych, wykorzystujących potencjał Politechniki Śląskiej, wszystkich wydziałów i dyscyplin.

Politechnika Śląska jako nowoczesny uniwersytet techniczny, wysoko notowany w rankingach szkół wyższych, który od lat z powodzeniem kształci kadry dla przemysłu zaawansowanych technologii. Lokalizacja i partnerstwo z najprężniej rozwijającą się w Europie Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, powoduje, że uczelnia ma stały dostęp do laboratoriów Przemysłu 4.0. Bliska współpraca z KSSE przyczyniła się między innymi do uruchomienia kształcenia dualnego oraz pierwszego w kraju Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0., które m.in. specjalizuje się w podnoszeniu eksperckich kompetencji i wiedzy dotyczącej szeroko rozumianej transformacji cyfrowej. W tym obszarze Politechnika Śląska jest krajowym liderem, wykorzystującym potencjał naukowy, badawczo-rozwojowy i wdrożeniowy industrialnego regionu, własnej bazy demonstratorów oraz kadry na rzecz rozwoju społeczeństwa cyfrowego.