Studia podyplomowe i szkolenia

Nasza oferta obejmuje prowadzenie kształcenia na studiach podyplomowych, w tym studiów Master of Business Administration, oraz prowadzenie innych form kształcenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych (jak kursy, szkolenia, itd.).

MBA to pierwszy z interdyscyplinarnych programów zaawansowanych kompetencji menedżerskich, który uruchomiliśmy. Nasz program wykorzystuje nie tylko specjalności techniczne, wprowadzanie nowych technologii, ale również osiągniecia wielu współczesnych dyscyplin, m.in.: ekonomii i finansów, zarządzania, psychologii, prawa, nauk o komunikacji społecznej i mediach. Kreując program MBA w naszej uczelni wykorzystaliśmy dobre praktyki najlepszych uczelni prowadzących MBA w naszym kraju i za granicą. Filozofia interdyscyplinarności jest wpisana z założenia w każdy program MBA. Politechnika Śląska, jak każda licząca się uczelnia na świecie, postanowiła wykorzystać swój interdyscyplinarny potencjał.

Pierwszy uruchomiony profil MBA to Industry 4.0. Kolejne profile w przygotowaniu.

Wszystkie formy kształcenia możemy przygotować dedykując rozwiązania dla klienta w formie tzw. szytych na miarę grup szkoleniowych.