Koordynator ds. wynalazków i know how – dr inż Piotr Wodarski

Naukowiec, wykładowca, instruktor, projektant nowoczesnych rozwiązań urządzeń elektronicznych. Absolwent Wydziału Automatyki Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Śląskiej. Ukończył studia z wyróżnieniem i zdobył wiedzę w zakresie projektowania i programowania systemów mikroprocesorowych. Doktorat z wyróżnieniem obronił w dyscyplinie Mechanika (Biomechanika) na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej prezentując nowoczesne podejście do systemów diagnostyki i terapii z wykorzystaniem Technologii Wirtualnej Rzeczywistości. Były prezes spółki VRTechnology, której głównym celem jest wdrażanie rozwiązań wykorzystujących projekcję przestrzenną i systemy do przestrzennej analizy ruchu do zastosowań militarnych. Na swoim koncie posiada własnoręczne projekty takich urządzeń jak: zapalarka do materiałów wybuchowych, wyłącznik bezpieczeństwa dla górnictwa, urządzenie do mierzenia bólu w warunkach parestezji oraz symulatory strzelnicze i symulatory działań taktycznych wykorzystujące wirtualną rzeczywistość.

Obecnie adiunkt w Katedrze Biomechatroniki na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, pasjonat nowoczesnych rozwiązań technicznych wspomagających funkcjonowanie ludzi w społeczeństwie. Ekspert w zakresie wdrażania i wykorzystania Technologii Wirtualnej Rzeczywistości i Rzeczywistości Rozszerzonej w praktyce klinicznej. Realizator 21 projektów naukowo-badawczych, recenzent artykułów naukowych dla polskich i międzynarodowych czasopism, współautor 130 publikacji naukowych, w tym 14 z IF oraz 32 zamieszczonych w bazie WoS (wskaźnik H=7). Autor i współautor ponad 57 wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W swojej praktyce łączy specjalizację zawodową z działaniami twórczymi, rozwijając indywidualny i kolektywny potencjał zespołów projektowych.