Międzynarodowy Interdyscyplinarny Zespół Priorytetowych Obszarów Badawczych

Sekcja sprofilowana na prace naukowe o charakterze interdyscyplinarnym i międzynarodowym, dedykowane priorytetowym obszarom badawczym.

W ramach uruchomionej sekcji powstały Międzynarodowe Interdyscyplinarne Zespoły Priorytetowych Obszarów Badawczych:

sekcja a- Onkologia Obliczeniowa i Spersonalizowana; Medycyna;
sekcja b- Sztuczna Inteligencja i Przetwarzanie Danych;
sekcja c- Materiały przyszłości;
sekcja d- Inteligentne Miasta i Mobilność Przyszłości,
sekcja e- Automatyzacja Procesów i Przemysł 4.0.,
sekcja f- Ochrona Klimatu i Środowiska, Nowoczesna Energetyka

Każdy z zespołów reprezentowany jest przez polskich i zagranicznych naukowców. Do każdego zespołu dołączeni zostali eksperci z przedsiębiorstw. Kierownicy sekcji od a do f wraz ze składem zespołów zostaną podani wkrótce