publikacje

PUBLIKACJE:

Przewidywana forma upowszechnienia artykułów naukowych:

  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
  • Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja
  • Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Prosopon
  • Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum
  • Medycyna Pracy 

Uwaga! Warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji.

Artykuły powinny zostać przesłane do 28.09.2018 roku, przygotowane zgodnie z wymogami edytorskimi w/w czasopism. Szczegółowe wymagania edytorskie zostaną przesłane po akceptacji zgłoszenia konferencyjnego.