publikacje

UWAGA! Z UWAGI NA LICZBĘ OSÓB ZGŁOSZONYCH NA KONFERENCJĘ ORAZ ZAREJESTROWANYCH PUBLIKACJI NA DZIEŃ 28.04.2020- BRAK JEST MIEJSC W PONIŻSZYCH TOMACH PONOSZONYCH Z OPŁAT KONFERENCJI.
W CZASOPIŚMIE SUSTAINABILITY MOŻLIWE JEST WŁĄCZENIE ODPŁATNE ARTYKUŁU (1 800 CHIF), W CZASOPIŚMIE ZZL RÓWNIEŻ MOŻNA PRZESYŁAĆ ARTYKUŁY DO KOLEJNYCH TOMÓW NIEZALEŻNIE OD KONFERENCJI. W POZYCJACH MONOGRAFICZNYCH – CAŁKOWITY BRAK MOŻLIWOŚCI ROZSZERZENIA NA KOLEJNYCH AUTORÓW

Przewidywana forma upowszechnienia artykułów naukowych jest bezpłatna, wyłącznie dla aktywnychuczestników konferencji przy spełnieniu poniższych warunków – czyli wyłącznie dla osób, które uczestniczyć będą w całości obrad dnia 19.06.2020:

  • numer czasopisma Sustainability, MDPI (70 pkt) (Journal: Sustainability, Special Issue: Social and Technological Progress. Industry 4.0, Special Issue Editor: Małgorzata Dobrowolska) o zakwalifikowaniu tekstu decyduje 1. kolejność zgłoszeń z uwagi na limit 10 miejsc w tomie, 2. zgodność problematyki artykułu z obszarem tematycznym tomu czasopisma, czyli akceptacja Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Zespołu Prac Badawczych i Publikacyjnych, 3. dwie pozytywne recenzje. Tom czasopisma będzie wydany w 2020 roku. Artykuły przyjmowane są do 30.04.2020 na adres: mcbi@polsl.pl
  • numer czasopisma Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, IPiSS (20 pkt), Numer tematyczny: Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście pracy i przemysłu przyszłości), o zakwalifikowaniu tekstu decyduje 1. kolejność zgłoszeń z uwagi na limit 6 miejsc w tomie, 2. zgodność problematyki artykułu z obszarem tematycznym tomu czasopisma, czyli akceptacja Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Zespołu Prac Badawczych i Publikacyjnych, 3. dwie pozytywne recenzje. Tom czasopisma będzie wydany w 2021 roku. Artykuły przyjmowane są do 30.04.2020 na adres: mcbi@polsl.pl
  • monografia empiryczna w wydawnictwie Politechniki Śląskiej (80 pkt), tytuł: Badania i analizy warunków pracy zawodów przemysłowych. O zakwalifikowaniu tekstu decyduje 1. kolejność zgłoszeń z uwagi na limit 5 autorów tomu książkowego, 2. zgodność problematyki rozdziału z obszarem tematycznym monografii, czyli akceptacja Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Zespołu Prac Badawczych i Publikacyjnych, 3. dwie pozytywne recenzje. Monografia będzie wydana w 2021 roku. Rozdziały przyjmowane są do 30.04.2020 na adres: mcbi@polsl.pl
  • Monografia anglojęzyczna wydana w wydawnictwie zagranicznym (100 pkt), tytuł: Przemysł 4.0. – Praca 4.0. – Społeczeństwo 4.0. O zakwalifikowaniu tekstu decyduje 1. kolejność zgłoszeń z uwagi na limit 5 autorów tomu książkowego, 2. zgodność problematyki rozdziału z obszarem tematycznym monografii, czyli akceptacja Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Zespołu Prac Badawczych i Publikacyjnych, 3. dwie pozytywne recenzje. Monografia będzie wydana w 2020 roku. Rozdziały przyjmowane są do 30.04.2020 na adres: mcbi@polsl.pl

Prosimy o rejestrację do 30.04.2020 wyłącznie przez panel:
https://mcbi.pl/konferencja/zarejestruj-sie/

Prosimy o wpisanie w miejscu „uwagi” precyzyjnych informacji o zainteresowaniu opublikowaniem artykułu w bezpłatnych tomach książkowych dedykowanych organizowanej konferencji.

KONTAKT:
Wszelkie pytania prosimy kierować do: Joanny Mrowiec-Denkowskiej Joanna.Mrowiec-Denkowska@polsl.pl

Serdecznie zapraszamy!

X Międzynarodowa Konferencja „Nauki humanistyczno-społeczne i Techniczne – zakres współpracy na rzecz postępu społecznego i technologicznego” organizowana w Gliwicach 19 czerwca 2020 roku w Centrum Edukacyjno-Kongresowym ul. Konarskiego 18B, Aula: D, E, J, jest finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2016-2019″ 

Konferencja jest realizowana w ramach projektu Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych. Projekt przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 1 lipca 2016 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „DIALOG” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Dialog” (M.P. poz. 596).

Poniżej nasze wcześniejsze tomy pokonferencyjne: