baza wiedzy i ekspertów

Otoczenie społeczno-gospodarcze ma wpływ na ofertę kształcenia MBA. W kreowaniu programów MBA i ich profili naszymi ekspertami są reprezentanci czołowych firm i przedsiębiorstw, organizacji społecznych i instytucji publicznych.

Słuchacze MBA jednocześnie zdobywają specjalistyczną wiedzę akademicką oraz eksperckie doświadczenie zawodowe. Wśród kluczowych partnerów biznesowych znajdują się zarówno krajowi jak i zagraniczni przedstawiciele MŚP i dużych przedsiębiorstw. Głównym celem uczelni jest bowiem kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr inżynierskich na rzecz nowoczesnego przemysłu, a także prowadzenie innowacyjnych badań naukowych oraz wdrażanie ich wyników.

W Centrum sieć ekspertów i baza wiedzy obejmuje działania:

  • interdyscyplinarnych zespołów badawczych, w skład których wchodzą eksperci krajowi i z zagranicy – zapraszamy do wspólnego publikowania i prowadzenia prac naukowych, w szczególności związanych z postępem społecznym i technologicznym
  • interdyscyplinarnych zespołów patentowych i wdrożeniowych – nasza oferta obejmuje również realizację prac zleconych na rzecz szeroko rozumianego biznesu
  • interdyscyplinarnej wymiany międzysektorowej i międzynarodowej – nasza sieć kontaktów i współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi pozwala na adekwatne kojarzenie naukowców i ośrodków, umożliwiając efektywną współpracę

Zapraszamy do odwiedzenia Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej:

Zapraszamy do odwiedzenia również:

Centrum Popularyzacji Nauki 

Centrum Zarządzania Projektami 

oraz Biura Karier Politechniki Śląskiej