Talent Hub

Sekcja sprofilowana na diagnostykę kompetencji, potencjału psychospołecznego i zawodowego studentów oraz wsparcie utalentowanej młodzieży.

W ramach uruchomionej sekcji:
– przeprowadzamy profesjonalne testy diagnozujące potencjał zawodowy: z wykorzystaniem zwalidowanych, rozpoznawanych na całym świecie narzędzi diagnostycznych, testów psychologicznych i komputerowych testów specjalistyczne do badania potencjału kadr 
– podstawowy pakiet diagnostyczny do badania predyspozycji zawodowych, w tym kompetencji psychospołecznych to: a) Wielowymiarowa bateria służąca do pomiaru inteligencji ogólnej, b) Narzędzie do diagnozy radzenia sobie w sytuacjach stresowych, c) Narzędzie do diagnozy inteligencji emocjonalnej, d) Narzędzie do diagnozy osobowości, e) Narzędzie do badania temperamentu, f) Narzędzie do badania samooceny, g) Metoda do diagnozy cech osobowości, h) Test pomiaru inteligencji płynnej, i) Narzędzie do badania pamięci wzrokowej, j) Komputerowe narzędzie do badania preferowanego stylu pracy i czynników motywujących – cubisc, k) Test2Work, Test2Drive, l) komputerowy system testów specjalistycznych do badań pracowników wykonujących zawody wymagające zwiększonej sprawności psychoruchowej (pracowników przemysłu, operatorów maszyn, kierowców, pracowników produkcji) wraz z dedykowanymi panelami reakcyjnymi, autorskie metody pomiaru kompetencji menedżerskiech 
– organizujemy konkursy dla studentów i doktorantów w celu rozwijania kompetencji i kwalifikacji zawodowych w miejscu pracy
– diagnozujemy talenty i wpieramy rozwój młodzieży utalentowanej – prowadzimy działania HR w zakresie wsparcia procesu rekrutacji i selekcji dla studentów i słuchaczy, w zakresie dobrego dopasowania do pracy – specjalizujemy się w zakresie zaawansowanych instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi
– prowadzimy działania wpierające na rzecz czynnika ludzkiego w przemyśle

Partnerami przedsięwzięcia zostali firma Rockwell Automation sp. z o.o. i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Kierownik Sekcji: dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ
Kontakt: malgorzata.dobrowolska@polsl.pl