galeria / media

Inauguracja roku akademickiego MBA Przemysł 4.0. oraz Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna

Dzień otwarty Politechnika Śląska

Uruchomienie 3 profili MBA Przemysł 4.0., Ochrona Zdrowia, Usługi Publiczne

Rozdanie dyplomów 2021 MBA Przemysł 4.0.

Zajęcia prowadzone przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz spotkanie z Minister Rozwoju Jadwigą Emilewicz

Świąteczne wspomnienia

Inauguracja MBA

Rekrutacja Słuchaczy MBA Industry 4.0.