akredytacja

Program studiów Master of Business Administation został przygotowany w oparciu o wytyczne i standardy akredytacji AMBA (Association of Master of Business Administration), do której uzyskania się przygotowujemy, a także BGA (Business Graduates Association), której procedurze walidacyjnej również zostaniemy poddani. Przyjmując tak wysokie standardy nauczania dajemy możliwość naszym Słuchaczom nabywania wiedzy, w oparciu o prestiżowy system kompetencji menedżerskich oraz uzyskanie dyplomu o uznanej, międzynarodowej randze.

Studia na poziomie  Master of Business Administration dają możliwość poznania i skonfrontowania swoich doświadczeń z wiedzą i doświadczeniami innych osób. Pozwalają też na ugruntowanie wiedzy merytorycznej, dotyczącej biznesu, oraz poprawę umiejętności i kompetencji społecznych. Ich ukończenie to szansa na rozwój zawodowy i korzystny zwrot w karierze. Dlatego tak chętnie wybierają je menedżerowie, liderzy i biznesmeni. Dla nich wszystkich Politechnika Śląska, przygotowała ofertę spełniającą nie tylko najwyższe standardy edukacyjne, ale także w pełni przystosowaną do zmieniającego się świata i rynku pracy.

Spełniając wymogi akredytacji AMBA wprowadziliśmy jednolite zasady dla wszystkich kandydatów: zdanie testu kompetencyjnego gmat, pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, oraz spełnienie wymagań związanych ze stażem na stanowisku kierowniczym.

O losach naszych absolwentów MBA mówimy od niedawna, bowiem 12.12.2020 miały miejsce pierwsze w historii uczelni obrony prac dyplomowych 25 słuchaczy MBA Przemysł 4.0. Absolwenci naszej uczelni nierzadko zajmują stanowiska kierownicze, dyrektorskie oraz wysokie pozycje w korporacjach przemysłowych, czego dowodzą liczne rankingi prowadzane przez niezależne ośrodki badawcze. Z raportu przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak wynika, że co dwunasty prezes w Polsce ukończył studia właśnie na Politechnice Śląskiej. Z kolei według dziennika „Rzeczpospolita” gliwicka uczelnia znajduje się na drugim miejscu w kraju pod względem kształcenia ludzi sukcesu.

Na tej podstawie, można przewidzieć, że ukończenie studiów MBA w naszej uczelni, będzie tzw. „strzałem w dziesiątkę” w karierze zawodowej, niezależnie od wybieranego profilu.