AKTUALNOŚCI

Zakończyliśmy formalnie projekt UMNEKO

Zakończyliśmy formalnie projekt UMNEKO („UMiejętności NEgocjacyjne i KOmunikacyjne w podnoszeniu kwalifikacji kadry uczelni wyższej”), realizowany w ramach Komponentu 1 …

Uzyskaliśmy srebrną odznakę BGA

Uzyskaliśmy srebrną odznakę BGA – status instytucji szkolnictwa wyższego z walidacją BGA! To kolejny krok na drodze do wyznaczonego …

Międzynarodowa Konferencja 19.06.2020

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję „Nauki Humanistyczno-Społeczne i Techniczne – zakres współpracy na rzecz postępu technologicznego i społecznego” 19.06.2020 roku …

Zjazdy MBA Industry 4.0. Rok akademicki 2020/2021

Poniżej terminy Zjazdów w ramach trzeciego semestru Studiów Podyplomowych Master of Business Administration Przemysł 4.0.: sobota 29.II.2020 9.00-17.00 aula J CEK Projekt doradczo-wdrożeniowy …

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Głównym zadaniem Centrum jest koordynacja wszelkich działań na rzecz interdyscyplinarnych badań naukowych, związanych z postępem społecznym i technologicznym, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Poza koordynacją międzynarodowych i interdyscyplinarnych badań, kolejnym zadaniem Centrum jest organizacja interdyscyplinarnego i ponadnarodowego kształcenia w Politechnice Śląskiej na poziomie Master of Business Administration (MBA). Centrum promuje polską naukę na świecie, w szczególności poprzez wspieranie działań publikacyjnych w wysoko punktowanych czasopismach i prestiżowych wydawnictwach, wymianę naukową, zagraniczne staże naukowe. Działalność jednostki to także organizowanie międzynarodowych konferencji, kongresów, debat i spotkań naukowych.

Międzynarodowe interdyscyplinarne zespoły prowadzą prace badawcze w priorytetowych obszarach, pracują również nad wynalazkami, na swym koncie mają zgłoszenia patentowe krajowe i europejskie. Centrum prowadzi także szereg sekcji współpracujących z otoczeniem społeczno-gospodarczym, laboratoriów prowadzących działania aplikacyjne na rzecz przemysłu, projektów badawczo-wdrożeniowych, kół naukowych współpracujących z biznesem. Partnerami przy tworzeniu centrum zostały wiodące, europejskie ośrodki naukowo-badawcze  m.in. Cranfield University, University of Porto, Technical University of Kosice, EA European Academy of Technology and Innovation Assessment GmbH. Dziś dołączają do nas inne ośrodki naukowe z różnych kontynentów.

Celem Centrum jest stworzenie możliwości prezentacji rezultatów badań, nawiązanie interdyscyplinarnej współpracy naukowej, wymiana myśli badaczy zainteresowanych zachodzącymi we współczesnym świecie zmianami społecznymi i technologicznymi, integrowanie środowiska akademickiego, systemowość wypracowanych rozwiązań oraz interdyscyplinarność zagadnień. Politechnika Śląska zdecydowała się powołać jednostkę, by lepiej wykorzystać własny, interdyscyplinarny potencjał naukowy i badawczy oraz wzmocnić współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych powstało w ramach dofinansowania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu Dialog.

Projekt przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 1 lipca 2016 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „DIALOG” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Dialog” (M.P. poz. 596).

„Strona internetowa Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych/ International Center for Interdisciplinary Research oraz opłata za domenę finansowane są w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2016-2019”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYDARZENIA