AKTUALNOŚCI

Życzenia świąteczne i noworoczne

Wszystkim naszym słuchaczom, absolwentom oraz partnerom życzymy świąt białych, spokojnych i radosnych, spędzonych w ciepłej rodzinnej atmosferze. Niech nadchodzący…

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Szkoła Biznesu Politechniki Śląskiej powstała 1.03.2023 i prowadzi:

  • Studia Master of Business Administration – MBA 
  • Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych
  • TalentHUB
  • Laboratorium Badań i Analiz Warunków Pracy Zawodów Przemysłowych
  • Engineering Business Lab
  • Studenckie Koła Naukowe

Głównym zadaniem Szkoły Biznesu jest koordynacja wszelkich działań na rzecz interdyscyplinarnych badań naukowych związanych z biznesem i gospodarką przyszłości, związanych z postępem społecznym i technologicznym, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym.

Poza koordynacją międzynarodowych i interdyscyplinarnych inicjatyw biznesowych, kolejnym zadaniem Szkoły Biznesu jest organizacja interdyscyplinarnego i ponadnarodowego kształcenia w Politechnice Śląskiej na poziomie Master of Business Administration (MBA).

Szkoła Biznesu promuje polską naukę na świecie, w szczególności poprzez wspieranie działań publikacyjnych w wysoko punktowanych czasopismach i prestiżowych wydawnictwach, wymianę naukową, zagraniczne staże naukowe. Działalność jednostki to także organizowanie międzynarodowych konferencji, kongresów, debat i spotkań naukowych.

Międzynarodowe interdyscyplinarne zespoły prowadzą prace badawcze w priorytetowych obszarach, pracują również nad wynalazkami, na swym koncie mają zgłoszenia patentowe krajowe i europejskie.

Szkoła Biznesu prowadzi szereg sekcji współpracujących z otoczeniem społeczno-gospodarczym, laboratoriów prowadzących działania aplikacyjne na rzecz przemysłu, projektów badawczo-wdrożeniowych, kół naukowych współpracujących z biznesem. Partnerami przy tworzeniu jednostki zostały wiodące, europejskie ośrodki naukowo-badawcze  m.in. Cranfield University, University of Porto, Technical University of Kosice, EA European Academy of Technology and Innovation Assessment GmbH. Dziś dołączają do nas inne ośrodki naukowe z różnych kontynentów. Nyenrode Business University jest wiodącym partnerem akademickim studiów MBA.

Celem Szkoły Biznesu i wszystkich jej sekcji jest stworzenie możliwości prezentacji rezultatów badań, nawiązanie interdyscyplinarnej współpracy naukowej, wymiana myśli badaczy zainteresowanych zachodzącymi we współczesnym świecie zmianami społecznymi i technologicznymi, integrowanie środowiska akademickiego, systemowość wypracowanych rozwiązań oraz interdyscyplinarność zagadnień. Politechnika Śląska zdecydowała się powołać jednostkę, by lepiej wykorzystać własny, interdyscyplinarny potencjał naukowy i badawczy oraz wzmocnić współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Wewnętrzna jednostka – Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych powstało w ramach dofinansowania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu Dialog.

Projekt przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 1 lipca 2016 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „DIALOG” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Dialog” (M.P. poz. 596).

„Strona internetowa Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych/ International Center for Interdisciplinary Research oraz opłata za domenę finansowane są w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2016-2019”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WYDARZENIA