Zapraszamy do współpracy!

Głównym zadaniem Centrum jest koordynacja wszelkich działań na rzecz interdyscyplinarnych badań naukowych, prowadzonych na rzecz postępu społecznego i technologicznego, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Poza koordynacją badań i organizacją kształcenia na poziomie Master of Business Administration (MBA), centrum promuje polską naukę na świecie, w szczególności poprzez wspieranie działań publikacyjnych w wysoko punktowanych czasopismach i prestiżowych wydawnictwach, wymianę naukową, staże naukowe zagraniczne. Jedną z form działalności jednostki jest organizowanie międzynarodowych konferencji, kongresów, debat i spotkań naukowych. Nasze interdyscyplinarne zespoły pracują również nad wynalazkami, na swym koncie mają zgłoszenia patentowe krajowe i europejskie. 

Politechnika Śląska zdecydowała się powołać jednostkę, by lepiej wykorzystać własny, interdyscyplinarny potencjał naukowy i badawczy oraz wzmocnić współpracę z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Partnerami naszej uczelni przy tworzeniu centrum zostały wiodące, europejskie ośrodki naukowo-badawcze  m.in. Cranfield University, University of Porto, Technical University of Kosice, EA European Academy of Technology and Innovation Assessment GmbH. Dziś dołączają do nas inne ośrodki naukowe z różnych kontynentów.

Naszym celem jest stworzenie możliwości prezentacji rezultatów badań, nawiązanie interdyscyplinarnej współpracy naukowej, wymiana myśli badaczy zainteresowanych zachodzącymi we współczesnym świecie zmianami społecznymi, integrowanie środowiska akademickiego, systemowość wypracowanych rozwiązań oraz interdyscyplinarność zagadnień.

Projekt przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 1 lipca 2016 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „DIALOG” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Dialog” (M.P. poz. 596).

„Strona internetowa Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych/ International Center for Interdisciplinary Research oraz opłata za domenę finansowane są w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2016-2019”

WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

EMT Systems Company Visit

W ramach wizyty krajowej w firmie specjalizującej się w kształceniu Przemysłu 4.0. Słuchacze odwiedzili laboratoria i demonstratory firmy EMT…

Nowe profile MBA

Powstają nowe profile MBA. Zapraszamy do dowiedzenie naszej strony i kontaktu w grudniu 2019. Kontakt w tej sprawie: anna.kiljan@polsl.pl…

Międzynarodowa Konferencja 19.06.2020

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję „Nauki Humanistyczno-Społeczne i Techniczne – zakres współpracy na rzecz postępu technologicznego i społecznego” 19.06.2020 roku…