Kierownik Pracowni badań i analiz zawodów przemysłowych okresu preindustrialnego – dr hab. inż. Małgorzata Labus, prof. PŚ

Absolwentka Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego Akademii Górniczo-Hutniczej. Pracownik Katedry Geologii Stosowanej na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej. Od 2016 roku prodziekan ds. studiów niestacjonarnych, od roku akademickim 2019/20 – prodziekana ds. ogólnych. Autorka lub współautorka ponad 90 publikacji naukowych, w tym 2 monografii,  współautorka 2 podręczników akademickich (Labus M., Labus K. „Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej” oraz: Labus M., Krzeszowska E. „Praktyczne podstawy geologii ogólnej i paleontologii”). 
Brała udział w ponad 20 konferencjach krajowych i zagranicznych. Zainteresowania zawodowe koncentrują się na procesach deterioracji skał i procesach geochemicznych, zachodzących w środowisku skalnym. W ramach projektu finansowanego z funduszu Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej zajmowała się procesami destrukcji cementów specjalnych, stosowanych w wiertnictwie naftowym. W ostatnich latach podejmuje zagadnienia zastosowania analizy termicznej w naukach geologicznych.
Współorganizatorka konferencji naukowych, w tym 3 konferencji „Geochemia i Geologia Środowiska Terenów Uprzemysłowionych”. Jako opiekun Studenckiego Koła Naukowego Geologów, organizowała liczne spotkania, prezentacje i wyjazdy terenowe, w tym dwukrotnie Ogólnopolską Studencką Konferencję Geologiczną „GeoFlow”.
Jest kierownikiem projektu dydaktycznego, w ramach programu POWER Europejski Fundusz Społeczny – POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17, pod nazwą: „Uniwersytet Młodego Odkrywcy na Wydziale Górnictwa i Geologii – Kopalnia Wiedzy – Pokłady Możliwości”, realizowanego w latach 2018-2020.