Prezes Koła Naukowego – Natalia Miler

Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją na Politechnice Śląskiej. Obecnie studiuje terapię pedagogiczną z elementami neuroedukacji. 
Od 2018 aktywnie związana z Samorządem Studenckim Politechniki Śląskiej. Od 2019 Koordynator ds. Promocji w Uczelnianym Zarządzie Samorządu Studenckiego oraz Koordynator ds. Promocji IGRY 2020. Działa w kilku komisjach m.in jest Przewodnicząca Komisji Stypendialnej. Angażuje się w organizację wydarzeń, szkoleń i wyjazdów.
Dwukrotnie brała udział w konferencji: Na ścieżkach poszukiwań w pedagogice. W dziedzinach jej zainteresowań znajduje się chęć badania czynnika ludzkiego w przemyśle. Nowe formy współpracy 4.0. to nowe zawody dotychczas niewystępujące na rynku, wymagające od pracowników nabycia zupełnie nowych kwalifikacji i kompetencji, jak również stopniowy zanik czynnika ludzkiego w procesie pracy. Jest to bardzo ciekawy temat i odpowiadający współczesnym problemom.
Mimo studiowania na humanistycznym kierunku, jej zainteresowania są interdyscyplinarne. Od zawsze interesowali ją ludzie oraz ich zachowania, równocześnie bardzo dobrze odnajduje się w świecie matematyki i rachunkowości. Osoba, która nie boi się wyzwań i podejmowania nowych działań. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Uważa, iż wszystko zależy od naszego zaangażowania i podejścia. W Centrum zajmuje się koordynacją kół naukowych.