Psyche

Nazwa koła nawiązuje do opisanej w mitologii greckiej bogini i uosobienia duszy ludzkiej, której wizerunek przybiera postać młodej dziewczyny ze skrzydłami motyla.

Celami Koła są: stworzenie możliwości studentom I, II, III stopnia opracowywania metod diagnostycznych potencjału psychofizjologicznego, psychospołecznego, sensomotorycznego, psychopedagogicznego człowieka. Prowadzenia prac naukowo-badawczych związanych z szeroko rozumianym rozwojem człowieka; rozbudzenie zainteresowań pracą badawczą i naukową, twórczą, samokształceniową, popularyzatorską i organizacyjną w środowisku uczestników studiów I, II, III stopnia; zwiększenie aktywności naukowej uczestników studiów I, II, III stopnia; rozwijanie współpracy pomiędzy uczestnikami studiów i pracownikami naukowymi uczelni wyższych, organizacjami działającymi na rzecz diagnozy i rozwoju człowieka, w tym: społecznymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorstwami działającymi w Polsce i za granicą; ułatwienie członkom Koła rozwijania i upowszechnianie ich pracy naukowej; stwarzanie możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy; propagowanie wiedzy z obszaru nauk społecznych i humanistycznych; nawiązywanie kontaktów naukowych z organizacjami działającymi w zakresie zainteresowań Koła, zarówno w kraju, jak i za granicą; realizacja i nabycie przez studentów efektów kształcenia z przedmiotów: PSYCHOLOGIA, FILOZOFIA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, ORGANIZACJA PRACY I ERGONOMIA, SOCJOLOGIA, WYBRANE ZAGADNIENIA PEDAGOGICZNE.

Wszystkich chętnych do przystąpienia i włączenia się w parce koła zapraszam do kontaktu z MCBI +48 32 400 30 95.

Koło naukowe otrzymało dofinansownie w ramach konkursu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL 

W ramach I konkursu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 31 projektom. 

Zgodnie z Zarządzeniem  nr 54/2020 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie Regulaminu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL, w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” minimalna liczba punktów wymaganych do uzyskania finansowania wniosku wynosiła 6. Projekty uzyskały finansowanie we wnioskowanej kwocie, nie wyższej niż 5000,00 zł brutto.