Ekspert ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – mgr Adam Wawoczny

Adam Wawoczny – mgr pedagog, animator i menadżer kultury, psychoterapeuta (w procesie certyfikacji), dyrektor Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (od 2009), koordynator Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WSL 2014-2020, ekspert strategicznej oceny projektów, prezes Zarządu Śląskiej Organizacji Turystycznej (od 2019), członek Śląskiego Forum Ekspertów (ciało doradcze Zarządu Województwa Śląskiego), członek Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020 (od 2014), członek Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (od 2019), przewodniczący Forum Subregionów Województwa Śląskiego (od 2020), od 2019 roku zarządzający marką turystyczną Kraina Górnej Odry (w imieniu Zarządu i Biura Związku Subregionu Zachodniego) prezes Zarządu Stowarzyszenia Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska (od 2005), konsultant gminny w zakresie leczenia odwykowego i organizator terapii uzależnień (od 1996), założyciel i prowadzący placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (od 2002), właściciel Gabinetu Psychoterapii, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek Polskiego Instytutu Psychodramy, członek Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.
Autor, współautor i koordynator licznych projektów: strategicznych, inwestycyjnych w tym OZE, turystycznych, z zakresu wspierania inicjatyw społecznych, współinicjator założenia Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej w Rybniku oraz Centrum Projektowego Fraunhofera w Rybniku powstającego przy Politechnice Śląskiej, promocji współpracy biznesu i otoczenia społecznego z Politechniką Śląską w zakresie MBA, praktyk studenckich oraz udziału partnerskiego w projektach, z zakresu wyrównywania szans i pokonywania barier, edukacyjnych i szkoleniowych, strategii marki i produktu, wspierania innowacji, a także analiz i wdrażania rekomendacji. Pomysłodawca i realizator i koordynator licznych akcji charytatywnych na terenie Śląska. W imieniu zarządzanych przez niego organizacji trzykrotnie odbierał Złotą Odznakę za zasługi dla województwa śląskiego.