Interdyscyplinarne Zespoły Badawcze o zasięgu międzynarodowym

Zadania Centrum to powoływanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych w celu prowadzenia badań międzynarodowych.

Główne prace badawcze prowadzą Międzynarodowe Interdyscyplinarne Zespoły Priorytetowych Obszarów Badawczych:

sekcja a- Onkologia Obliczeniowa i Spersonalizowana Medycyna;
sekcja b- Sztuczna Inteligencja i Przetwarzanie Danych;
sekcja c- Materiały przyszłości;
sekcja d- Inteligentne Miasta i Mobilność Przyszłości,
sekcja e- Automatyzacja Procesów i Przemysł 4.0.,
sekcja f- Ochrona Klimatu i Środowiska, Nowoczesna Energetyka

Obecnie uruchomiono także kilka tematycznych Zespołów Interdyscyplinarnych, zajmujących się:

  • badaniami postępu społecznego i technologicznego, łącząc zainteresowania naukowców reprezentujących nauki społeczne, humanistyczne, techniczne, zarządzanie i kilka innych dyscyplin;
  • zgłoszeniami patentowymi rozwiązań konstrukcyjnych związanych z diagnostyką zawodową, poprawą bezpieczeństwa, nabywaniem kompetencji miękkich;
  • badaniami i wymianą osobą w zakresie czynnika ludzkiego w lotnictwie
  • badaniami jakościowymi i ilościowymi w architekturze, w zakresie rozwiań dla osób starszych, sieciowania społeczeństwa 4.0.
  • analizami Pracy 4.0., specjalistycznej diagnostyki i kompetencjami przyszłości.

Zapraszamy do włączenia się w powyższe prace badawcze oraz tworzenie nowych zespołów badawczych.