Międzynarodowy Interdyscyplinarny Zespół Prac Badawczych i Publikacyjnych

To sekcja sprofilowana na prowadzenie badań i analiz o ponadnarodowym charakterze, publikowanie prac naukowych w wysokopunktowanych periodykach i tomach książkowych.

W ramach uruchomionej sekcji:
– prowadzimy prace badawcze niekomercyjnie i komercyjnie na rzecz klientów wszystkich sektorów: publicznego, prywatnego, społecznego
– przeprowadzamy całościowo proces badawczy, od stworzenia autorskich narzędzi diagnostycznych, przez formułowanie pytań i hipotez badawczych, po analizy statystyczne, interpretację wyników i implikacje praktyczne
– powołujemy zespoły badawcze interdyscyplinarne i międzynarodowe, by do rozwiązywanych problemów podchodzić systemowo, z wykorzystaniem rozwiązań ponadnarodowych i dobrych praktyk z zagranicy
– pomagamy naukowcom w procesie publikacyjnym
– pozyskujemy środki na badania naukowe

Kierownik sekcji: dr inż. Magdalena Tutak
Kontakt: magdalena.tutak@polsl.pl