Prezes koła naukowego Patent Inventors, Specjalista ds. obsługi sklepu internetowego – Adam Marszowski

Obecnie student Politechniki Śląskiej na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Ukończył program matury międzynarodowej IB Diploma Programme realizowany w całości w języku angielskim − z rozszerzonym programem nauki na poziome HL (Higher Level) matematyki, informatyki oraz języka angielskiego. Laureat Stypendium III Stopnia Prezydenta Miasta Gliwice za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce.

Doskonali i rozwija umiejętności informatyczne, obliczeniowe i związane z pozyskiwaniem wiedzy oraz pracą w zespołach międzynarodowych. Angażuje się w wolontariat. Dziedzinami jego zainteresowania są nauki matematyczne. W szczególności skupia się na poznawaniu implikacji wynikających z wpływu informatyki na rozwój sztucznej inteligencji i najnowocześniejszych osiągnięć techniki komputerowej. Uważa, że stawianie sobie wysoko poprzeczki i bycie krytycznym wobec siebie samego to cechy ludzi sukces. Jego wyznacznikiem sukcesu jest bycie lepszą wersją samego siebie każdego dnia.

Prezes koła naukowego Patent Inventors. Specjalista ds. obsługi sklepu internetowego