Laboratoria

Laboratorium Badań i Analiz Warunków Pracy Zawodów Przemysłowych

Na mocy Zarządzenia nr 21/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27 września 2019 roku w strukturze organizacyjnej Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych Politechniki Śląskiej utworzone zostało Laboratorium Badań i Analiz Warunków Pracy Zawodów Przemysłowych. 

Laboratorium Badań i Analiz Warunków Pracy Zawodów Przemysłowych składa się z dwóch pracowni:

 1. Pracowni 1: Badań i Analiz Zawodów Przemysłowych Okresu Preindustrialnego 
 2. Pracowni 2: Badań i Analiz Zawodów Przemysłowych Przyszłości

zlokalizowane jest w siedzibie Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych oraz w obiekcie Zabytkowej Kopalni Srebra Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
w Tarnowskich Górach. 

Głównym celem działalności Laboratorium jest umożliwienie pozyskania wiedzy na temat przemysłowych korzeni regionu oraz pokazanie jak zmieniał się przemysł na Śląsku od powstania pierwszych kopalń po współczesną 4.0 rewolucję przemysłową. 

Badania i analizy warunków pracy zawodów przemysłowych na Śląsku realizowane w ramach Laboratorium obejmą zatem przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość przemysłu. 

Badania nad warunkami pracy zawodów przemysłowych w przeszłości preindustrialnej i industrialnej realizowane będą przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, natomiast badania prowadzone przez naukowców z Politechniki Śląskiej skoncentrują się na obecnych i przyszłych rozwiązaniach technicznych wpływających na warunki pracy. Całość stanowi unikalny, innowacyjny opis prac przemysłowych od pradziejów, przez czasy obecne, po futurystyczną wizję, opartą o prognozy prac i zawodów przyszłości.

Laboratorium będzie zajmować się także poszerzeniem współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy reprezentantami nauk humanistycznych i technicznych. Powoływane zostają w tym celu zespoły interdyscyplinarne spośród reprezentantów nauk humanistyczno-społecznych i technicznych.

Laboratorium Badań i Analiz Warunków Pracy Zawodów Przemysłowych  jest pierwszą i jedyną tego typu jednostką w skali całego kraju. 

Utworzenie Laboratorium jest wspólną inicjatywą Politechniki Śląskiej oraz Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, którego głównym obszarem jest działalność na rzecz zabytków techniki (m.in. wpisanych na listę UNESCO).

Laboratorium Badań i Analiz Warunków Pracy Zawodów Przemysłowych utworzone jest w celu wykonania zadania wynikającego z realizacji projektu w ramach programu DIALOG
i jest finansowane z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uzyskanej w ramach programu „DIALOG”. Kwota dofinansowania wynosi  1 512 809,75 zł.

 1. Kierownik Laboratorium Badań i Analiz Warunków Pracy Zawodów Przemysłowych: dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ
  kontakt: malgorzata.dobrowolska@polsl.pl
 2. Kierownik Pracowni 1: Badań i Analiz Zawodów Przemysłowych Okresu Preindustrialnego: dr hab. inż. Małgorzata Labus, prof. PŚ
  kontakt: malgorzata.labus@polsl.pl
 3. Kierownik Pracowni 2: Badań i Analiz Zawodów Przemysłowych Przyszłości: dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. PŚ
  kontakt: jaroslaw.brodny@polsl.pl

Projekt przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 24 stycznia 2019 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „DIALOG” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Dialog”

Laboratorium Badań i Analiz Warunków Pracy Zawodów Przemysłowych” finansowane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2016-2019″