terminy i opłaty

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 19.06.2020 NA KOLEJNĄ Z SERII – JUBILEUSZOWĄ X KONFERENCJĘ DEDYKOWANĄ POSTĘPOWI SPOŁECZNEMU I TECHNOLOGICZNEMU.

X Międzynarodowa Konferencja „Nauki humanistyczno-społeczne i Techniczne – zakres współpracy na rzecz postępu społecznego i technologicznego”

Gliwice, 19 czerwca 2020 roku
godzina 9.00 – 20:15

forma wydarzenia: wideokonferencja

Szanowani Państwo,
Zgodne z zapowiedzią zapraszamy na całodniową, bezpłatną wideokonferencję, która zorganizowana będzie z wykorzystaniem platformy Zoom.Us. Dostęp do wydarzenia możliwy jest z aplikacji Zoom.Us lub poprzez przeglądarkę internetową (https://zoom.us/).

 • link i dane logowania do spotkania:

https://us02web.zoom.us/j/3678566975?pwd=MjJNVGtNQU5DeFpGVndYZzRjbjdIUT09

Meeting ID: 367 856 6975
Password: 940224

 • język konferencji: polski i/lub angielski, w zależności od panelu i referenta
 • wszystkie abstrakty referatów dostępne będą w języku angielskim
 • artykuły pokonferencyjne również wydawane są w języku angielskim
 • dla chętnych w trakcie konferencji zapewnione jest tłumaczenie konsekutywne
  w trakcie referatu

Harmonogram wydarzenia:

9:00 – 9:15              Uroczyste otwarcie

9.15 – 16.00           Panel 1: humanistyczno-społeczny (reprezentanci dyscyplin nauk społecznych oraz humanistycznych
Panel 1a: aplikacyjny (reprezentanci świata praktyki)

Część 1:        Człowiek i technologia    9.15-10.15
Część 2:        Różne oblicza postępu    10.15-11.45

Część 3:        Rola otoczenia społeczno-gospodarczego w kreowaniu zmian   11.45–12.45

Część 4:        Projekty wdrożeniowe i implikacje praktyczne      12.45–15.00

Część 5:        Postęp społeczny i technologiczny – rozważania międzynarodowe 15.00–16.00

 16.00 – 19:45          Panel 2: techniczny (reprezentanci dyscyplin technicznych)

Panel 2 a: aplikacyjny (reprezentanci świata praktyki)

Część 6:        Wskaźniki prakseologiczne i technologia    16.00-17.00
Część 7:        Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość przemysłu    17.00-18.15

Część 8:        Przyszłość technologiczna – podejście międzynarodowe

18.15-19.45

 19:45 – 20:15          Dyskusja, podsumowanie obrad i zakończenie konferencji

Uczestnicy będą mieli okazję zadawania pytań pod koniec każdego panelu.
Możliwy będzie również kontakt z moderatorem poprzez panel czatu dostępny w trakcie trwania poszczególnych sesji i wystąpień.

Wydarzenie będzie nagrywane, docelowo powstanie materiał informacyjno-ekspercki w formie zmontowanego filmu z wybranymi fragmentami wystąpień referentów, który zamieścimy na stronie konferencji. Zachęcamy do udziału w konferencji z użyciem kamery i mikrofonu, byśmy mogli stworzyć atmosferę najbardziej zbliżoną do wszystkich, naszych wcześniejszych spotkań w fizycznej przestrzeni.

ABSTRAKTY I WYSTĄPIENIA:

 1. Przewiduje się 12-15 minut dla każdego z referatów. Osoby, które będą wygłaszały referat po polsku, prosimy o przygotowanie slajdów swojej prezentacji w wersji dwujęzycznej (polsko-angielskiej)
 2. Moderator każdego z panelu będzie koordynował technicznie i merytorycznie każdą z sesji.

PUBLIKACJE: 
Dziękujemy za zgłoszenia artykułów w podanych przez nas terminach. Przypominamy, że bezpłatna forma upowszechnienia artykułów naukowych przewidywana dla aktywnych uczestników konferencji (spikerów), dotyczy wyłącznie osób, które uczestniczyć będą w całości obrad dnia 19.06.2020, co będzie potwierdzone logowaniem na stronie wideokonferencji.

Z UWAGI NA LICZBĘ OSÓB ZGŁOSZONYCH NA KONFERENCJĘ ORAZ ZAREJESTROWANYCH PUBLIKACJI NA DZIEŃ 28.04.2020- BRAK JEST MIEJSC W TOMACH PONOSZONYCH Z OPŁAT KONFERENCJI.

W CZASOPIŚMIE SUSTAINABILITY MOŻLIWE JEST WŁĄCZENIE ODPŁATNE ARTYKUŁU (1 800 CHIF), DO CZASOPIŚMA ZZL RÓWNIEŻ MOŻNA PRZESYŁAĆ ARTYKUŁY DO KOLEJNYCH TOMÓW NIEZALEŻNIE OD KONFERENCJI.

W POZYCJACH MONOGRAFICZNYCH – CAŁKOWITY BRAK MOŻLIWOŚCI ROZSZERZENIA DLA KOLEJNYCH AUTORÓW

KONTAKT:
Pytania prosimy kierować do sekretariatu Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych na adres mailowy: mcbi@polsl.pl lub telefon 32 400-3095, 885-951-905.

Serdecznie zapraszamy!

KONFERENCJA POD PATRONATEM HONOROWYM:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Marszałka Województwa Śląskiego

Starosty Powiatu Gliwickiego

Prezydenta Miasta Gliwice

JM Rektora Politechniki Śląskiej

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji


WSPÓŁORGANIZATORZY KRAJOWI:

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
 • Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
 • Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Kolegium Ekonomii, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Psychologii Stosowanej
 • Uniwersytet Wrocławski – Instytut Psychologii
 • Uniwersytet Śląski – Instytut Psychologii Wydziału Nauk Społecznych

   WSPÓŁORGANIZATORZY ZAGRANICZNI:

 • University of Porto, Portugalia
 • Cranfield University, Wielka Brytania
 • Technicka Univerzita v Košicach, Słowacja
 • Nyenrode Business University, Niderlandy
 • Universidad Nacional de Salta, Argentyna
 • IQIB – Institut für qualifizierende Innovationsforschung und -beratung, Niemcy
 • Reykjavik University, Islandia
 • Elizabeth University of Health & Social Sciences – Bratislava, Słowacja            

X Międzynarodowa Konferencja „Nauki humanistyczno-społeczne i Techniczne – zakres współpracy na rzecz postępu społecznego i technologicznego” organizowana w Gliwicach 19 czerwca 2020 roku w Centrum Edukacyjno-Kongresowym ul. Konarskiego 18B, Aula: D, E, J, jest finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2016-2019″ 

Konferencja jest realizowana w ramach projektu Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych. Projekt przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 1 lipca 2016 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „DIALOG” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Dialog” (M.P. poz. 596).

KONTAKT:
Wszelkie pytania prosimy kierować do: Joanny Mrowiec-Denkowskiej: Joanna.Mrowiec-Denkowska@polsl.pl

Serdecznie zapraszamy!