terminy i opłaty

SZANOWNI PAŃSTWO,
Z UWAGI NA LIMITY MIEJSC NA WARSZTATACH ORAZ ZNACZNIE PRZEKROCZONĄ LICZBĘ DOTYCHCZAS ZGŁOSZONYCH REFERATÓW, A TAKŻE OGRANICZENIA LOKALOWE, BARDZO PRZEPRASZAMY ALE LISTA UCZESTNIKÓW ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ZA ROK 19.06.2020 NA KOLEJNĄ Z SERII – JUBILEUSZOWĄ X KONFERENCJĘ DEDYKOWANĄ POSTĘPOWI SPOŁECZNEMU I TECHNOLOGICZNEMU.

IX Międzynarodowa Konferencja „Nauki społeczne, medyczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz rozwiązywania problemów zdrowotnych”
Wisła 28-29 wrzesień 2019 roku

Istnieją 3 możliwości wyboru opcji opłat i uczestnictwa w IX Konferencji:

  1. Uczestnictwo wyłącznie w części konferencyjnej w dniu 28.09.2019, tj. wygłoszenie referatu wraz z publikacją artykułu w czasopiśmie, kwota: 800 PLN/185 EURO. Opłata obejmuje uroczystą kolację, bez noclegu. Opłatę należy uiścić do 16.09.2019.
  2. Uczestnictwo wyłącznie w części warsztatowej w dniu 28.09.2019 i w dniu 29.09.2019, opłata obejmuje także nocleg i uroczystą kolację, kwota: 450 PLN/115 EURO. Opłatę należy uiścić do 16.09.2019.
  3. Uczestnictwo w części konferencyjnej i warsztatowej. Opłata obejmuje wszystkie w/w opcje, kwota: 1000 PLN/250 EURO. Opłatę należy uiścić do 16.09.2019.

Wpłaty prosimy dokonać na konto:60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAL W Gliwicach

Opis wpłaty: „Nauki społeczne i techniczne 9, nazwisko i imię uczestnika”

Faktura zostanie wystawiona na podmiot dokonujący przelewu.

KONTAKT:
Wszelkie pytania prosimy kierować do: Anna Kiljan anna.kiljan@polsl.pl

Serdecznie zapraszamy!