Interdyscyplinarne publikacje o ponadnarodowym charakterze

Obecnie zespoły naukowców pracują nad wydaniem publikacji prezentujących interdyscyplinarne wyniki badań o charakterze ponadnarodowym. Publikacje dedykowane są postępowi społecznemu i technologicznemu. Powstaje:

  • tom wysoko punktowanego czasopisma
  • jednostkowe wysoko punktowane artykuły
  • książka empiryczna monograficzna w zagranicznym wydawnictwie

Zapraszamy do wspólnego prowadzenia badań i publikowania rezultatów prowadzonych badań, w szczególności:

  • dotyczących zagadnień postępu technologicznego i społecznego
  • uwzględniających współpracę ponadnarodową autorów z różnych krajów.
  • związanych z tworzeniem międzynarodowej sieci wymiany prac badawczych o charakterze interdyscyplinarnym (nauk technicznych, społecznych, humanistycznych, medycznych, itd.)

W naszej ofercie jest możliwość opracowania specjalistycznych raportów, analiz, ekspertyz, zgodnie z zapotrzebowaniem klientów.