Międzynarodowy Interdyscyplinarny Zespół ds. Wynalazków i Know How

Sekcja sprofilowana na prace związane z patentowaniem dóbr intelektualnych, tworzeniem demonstratorów i prototypów, tworzeniem autorskich opracowań typu know how.

W ramach uruchomionej sekcji:
– zajmujemy się całym procesem twórczym opracowania wynalazku
– pomagamy w procedurze zgłoszeniowej patentów, wzorów użytkowych
– opracowujemy znaki towarowe i wzory użytkowe
– podchodzimy kompleksowo do ochrony własności intelektualnej, komercjalizując wytwory, współpracując z Centrum Inkubacji i Transferu Technologii
– współpracujemy z ekspertami z zagranicy, mającymi na swoim koncie wiele uzyskanych patentów europejskich
– w swoim zespole posiadamy interdyscyplinarnych specjalistów z doświadczeniem w pozytywnej finalizacji zgłoszeń patentowych krajowych
– pomagamy w pozyskiwaniu środków na opłaty urzędowe i inne związane z procedurą ochrony dóbr intelektualnych
– wynalazki prezentujemy w formie rozwiązań 3D, prototypów, budujemy demonstratory, wykorzystujemy najnowsze technologie i rozwiązania Przemysłu 4.0.

Kierownik sekcji: dr inż. Piotr Wodarski
Kontakt: piotr.wodarski@polsl.pl

Koordynator sekcji: dr inż. Karol Jędrasiak
Kontakt: jedrasiak.karol@gmail.com