FAQ

Uruchamiamy kolejne grupy komercyjne studiów MBA, zajęcia ruszą w marcu 2023 r., a rekrutacja na przełomie grudnia 20222/ stycznia 2023 r. Obecnie trwa ostatni semestr studiów w ramach 3 profili: Przemysł 4.0., Ochrona Zdrowia, Usługi Publiczne.
Spełniając wymogi akredytacji BGA/AMBA, do której uzyskania się przygotowujemy, wprowadziliśmy jednolite zasady naboru dla wszystkich kandydatów: 1. zdanie testu kompetencyjnego GMAT, 2. pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, 3. spełnienie wymagań związanych z minimum 3-letnim stażem na stanowisku kierowniczym. Więcej informacji o zasadach rekrutacji na  https://mcbi.pl/mba/rekrutacja
Pierwsze wyniki procesu pozyskiwania akredytacji BGA oczekiwane są w pierwszej połowie 2021 roku. 
Obecnie programy MBA są realizowane pod patronatem wybranych, wiodących uczelni zagranicznych.
Naszym wiodącym profilem studiów MBA jest Przemysł 4.0. Dodatkowe, nowe uruchomione profile studiów MBA to Ochrona Zdrowia i Usługi Publiczne. Więcej informacji na ten temat na https://mcbi.pl/mba/