Międzynarodowy Interdyscyplinarny Zespół ds. Sieci Ekspertów i Baz Wiedzy

Sekcja sprofilowana na prace związane z pozyskiwaniem wybitnych naukowców, ekspertów z zagranicy, tworzenia baz wiedzy.

W ramach sekcji:
– tworzymy sieci kontaktów z uznanymi autorytetami, reprezentantami różnych dyscyplin naukowych
– budujemy sieci relacji naukowych z ośrodkami należącymi do pierwszej setki list THE, QS, ARWU
– kreujemy zespoły badawcze trans- i interdyscyplinarnych analiz postępu technologicznego i społecznego
– organizujemy międzynarodowe konferencje, kongresy, debaty i spotkania naukowe sprzyjające wymianie partnerskiej
– budujemy partnerstwa międzysektorowe krajowe i zagraniczne w celu realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych
– włączamy wybitnych uczonych z całego świata, reprezentantów różnych dziedzin wiedzy w krajowe badania
– integrujemy środowiska naukowe i pozanaukowe (gospodarcze, polityczne, kulturowe, itp.) o zasięgu krajowym i międzynarodowym
– budujemy sieci wiedzy i ekspertów, umiędzynarodawiamy badania naukowe i kreujemy innowacje społeczno-technologiczne

Kierownik sekcji: inż. Joanna Mrowic-Denkowska
Kontakt: Joanna.Mrowiec-Denkowska@polsl.pl