Interdyscyplinarne wynalazki i know how

Interdyscyplinarne zespoły patentowe to połączenie pasji naukowców i potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego. Zapraszamy do włączenia się w rozwiązywanie technicznych i społecznych problemów!

Na swoim koncie mamy wiele zgłoszeń patentowych krajowych i europejskich oraz mnóstwo pomysłów, które czekają na swoją kolej do „obróbki”. Łączy nas pasja do nauki, wyobraźnia, kreatywność oraz chęć tworzenia rozwiązań systemowych.

Połączenie sił poprzez dopraszanie do zespołu naukowców z zagranicznych uniwersytetów, m.in. z Uniwersytetu Technicznego w Koszycach, z Czeskiego Uniwersytetu Technicznego, z Uniwersytetu Porto w Portugalii, Technicznego Uniwersytetu w Argentynie i wielu innych, sprawia, że praca wre.

Wśród dotychczasowych konstrukcji są urządzenia wykorzystywane w zawodzie psychologa pracy i organizacji, w pracowniach psychologicznych, diagnostycznych, związane z bezpieczeństwem, inżynierskimi usprawnieniami funkcjonowania człowieka.

Wśród przykładowych konstrukcji naszych interdyscyplinarnych zespołów są: urządzenia pomiarowe wspomagających pracę psychologia, urządzenia peryferyjne wspierające badania psychologiczne, urządzenia monitorujące badanego w trakcie diagnozy, urządzenia do przeprowadzania psychologicznych testów i badań ilościowych, aparatura do oceny koordynacji podzielności i przerzutności uwagi w symulowanych trudnych warunkach pracy fizycznej, aparatura do pomiaru sprawności psychofizycznej człowieka, urządzenia do przeprowadzania psychologicznych testów w ramach przydatności zawodowej, urządzenia do poprawy bezpieczeństwa na stanowisku pracy, urządzenie do tworzenia przestrzennej wizualizacji obrazów i wykresów na potrzeby edukacji osób z dysfunkcją narządu wzroku, itd.

Opracowane zostały również rozwiązania z zakresu szeroko pojętej symulacji oraz trenażerów z zakresu zaawansowanej medycyny, jak również systemów wojskowych i specjalnych. Rozwijane są technologie zabezpieczeń teleinformatycznych w zakresie urządzeń IoT, które stają się powszechnym trendem w naszym życiu.

Obecnie pracujemy nad demonstratorami niektórych z opracowanych konstrukcji. Podchodzimy do całości kompleksowo, komercjalizując nasze wytwory, pomagając klientom w całym procesie zgłaszania wynalazku i procedury patentowej. Opracowujemy znaki towarowe i wzory użytkowe dla części naszych urządzeń. Na know how udzielamy licencji.