MBA w Politechnice Śląskiej

To będzie przełom w Twojej karierze

Studia MBA na Politechnice Śląskiej są kluczem do wielu drzwi – od możliwości zasiadania w radach nadzorczych bez konieczności zdawania egzaminu państwowego, po awans poparty solidnymi kompetencjami i lepsze zarobki. Dodatkowo absolwenci mówią bardzo często o wielu nowych i wartościowych kontaktach biznesowych. Rekrutacja trwa tylko do 24 marca

Studia MBA w Politechnice Śląskiej, to interdyscyplinarny program zaawansowanych kompetencji menedżerskich wykorzystujący najnowsze osiągnięcia wielu współczesnych dyscyplin m.in.: ekonomii i finansów, zarządzania, psychologii, prawa, nauk o komunikacji społecznej i mediach. Programy studiów podyplomowych MBA zostały przygotowane w oparciu o standardy jednej z 3 najbardziej prestiżowych, światowych akredytacji AMBA (Association of Master of Business Administration).

Do końca lutego 2023 r. trwa rekrutacja na trzy kierunki:

  • Usługi Publiczne (więcej o kierunku – tutaj)
  • Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna (więcej o kierunku – tutaj)

Do 24 marca 2023 r.

  • Przemysł 4.0 (więcej o kierunku – tutaj)

Dowiedz się więcej o studiach – https://mcbi.pl/mba/rekrutacja/

Misją kierunków MBA jest rozwijanie silnych liderów zarządzania i technologii przyszłości, mających pozytywny wpływ na postęp technologiczny i społeczny. Program studiów MBA oparty jest o trzy kluczowe wartości:

  • Wdrażanie technologii przyszłości,
  • Wykorzystanie innowacji i światowych trendów w zarządzaniu,
  • Silne i odpowiedzialne przywództwo.

Kryteria rekrutacji – tutaj.

670 godzin nauki i wyjazdy zagraniczne

Programy wszystkich oferowanych profili MBA, poza standardową 550 godzinną menedżerską ścieżką dydaktyczną, oferują także 120-godzinną sprofilowaną ścieżkę specjalizacyjną, zgodną z wybranym profilem. Zajęcia zakładają wizyty studyjne w krajowych i zagranicznych organizacjach, spotkania z autorytetami oraz zdobywanie wiedzy w sposób interaktywny, z wykorzystaniem gier menedżerskich, learning by doing, design thinking, symulacji zarządczych, projektów zespołowych oraz tworzenia sieci.

Dlaczego MBA na Politechnice Śląskiej?

Politechnika Śląska jako nowoczesny uniwersytet techniczny, wysoko notowany w rankingach szkół wyższych, od lat z powodzeniem kształci kadry dla przemysłu zaawansowanych technologii. Lokalizacja i partnerstwo z najprężniej rozwijającą się w Europie Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną powoduje, że uczelnia ma stały dostęp do laboratoriów Przemysłu 4.0.

Bliska współpraca z KSSE przyczyniła się między innymi do uruchomienia kształcenia dualnego oraz innych form kształcenia i współpracy, mających na celu podnoszenie kompetencji eksperckich i wiedzy z zakresu szeroko rozumianej transformacji cyfrowej. W tym obszarze Politechnika Śląska jest krajowym liderem, wykorzystującym potencjał naukowy, badawczo-rozwojowy i wdrożeniowy industrialnego regionu oraz własną bazę demonstratorów i kadrę na rzecz rozwoju społeczeństwa cyfrowego.

Bez egzaminu państwowego

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym i jej Art. 19 regulującym m.in. wymagania stawiane kandydatom do rad nadzorczych, dyplom oferowanych przez nas studiów MBA zwalnia z konieczności zdawania egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów.

Dowiedz się więcej o studiach – https://mcbi.pl/mba/rekrutacja/