MBA w Politechnice Śląskiej

Studia MBA w Politechnice Śląskiej to interdyscyplinarny program zaawansowanych kompetencji menedżerskich wykorzystujący najnowsze osiągnięcia wielu współczesnych dyscyplin: ekonomii i finansów, zarządzania, psychologii, prawa, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz wielu innych.

Programy studiów podyplomowych MBA zostały przygotowane w oparciu o standardy jednej z 3 najbardziej prestiżowych, światowych akredytacji AMBA (Association of Master of Business Administration), bowiem w przyszłości chciałyśmy poddać się procesowi właśnie tej akredytacji.

Pierwsza edycja studiów MBA Industry 4.0 w latach 2019-2020, realizowana była dzięki finansowaniu z programu DIALOG ustanowionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt był realizowany w partnerskie z wiodącymi ośrodkami w obszarze MBA i Przemysłu 4.0, m.in. Cranfield University, University of Porto, Technical University of Kosice, EA European Academy of Technology and Innovation Assessment GmbH. Pierwszą edycję studiów MBA Industry 4.0 ukończyło w grudniu 2020 roku pomyślnie 25 słuchaczy.

Obecnie uruchomione zostały nowe profile studiów MBA, pozwalające na zainteresowanym na rozpoczęcie w marcu 2021 r. studiów oferowanych odpłatnie w ramach 3 programów:

  • MBA Przemysł 4.0 (opłata za studia: 29 500 zł, tj. 7 375 zł/semestr)
  • MBA Ochrona Zdrowia (opłata za studia: 29 500 zł, tj. 7 375 zł/semestr)
  • MBA Usługi Publiczne (opłata za studia: 20 000 zł, tj. 5 000 zł/semestr)

Programy wszystkich oferowanych profili MBA, poza standardową 550 godzinną ścieżką dydaktyczną menedżerską, oferują 120-godzinną sprofilowaną ścieżkę specjalizacyjną, zgodną z wybranym profilem.

Zajęcia zakładają wizyty studyjne w krajowych i zagranicznych organizacjach, spotkania z  autorytetami oraz zdobywanie wiedzy w sposób interaktywny, z wykorzystaniem gier menedżerskich, learning by doing oraz design thinking.

Politechnika Śląska jako nowoczesny uniwersytet techniczny, wysoko notowany w rankingach szkół wyższych, od lat z powodzeniem kształci kadry dla przemysłu zaawansowanych technologii. Lokalizacja i partnerstwo z najprężniej rozwijającą się w Europie Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną powoduje, że uczelnia ma stały dostęp do laboratoriów Przemysłu 4.0. Bliska współpraca z KSSE przyczyniła się między innymi do uruchomienia kształcenia dualnego oraz innych form kształcenia i współpracy, mających na celu podnoszenie kompetencji eksperckich i wiedzy z zakresu szeroko rozumianej transformacji cyfrowej. W tym obszarze Politechnika Śląska jest krajowym liderem, wykorzystującym potencjał naukowy, badawczo-rozwojowy i wdrożeniowy industrialnego regionu oraz własną bazę demonstratorów i kadrę na rzecz rozwoju społeczeństwa cyfrowego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym i jej Art. 19 regulującym m.in. wymagania stawiane kandydatom do rad nadzorczych, dyplom oferowanych przez nas studiów MBA zwalnia z konieczności zdawania egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów.