MBA w Politechnice Śląskiej

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. Obecna w Gliwicach, Katowicach, Rybniku i Zabrzu. W piętnastu jednostkach – trzynastu wydziałach, kolegium i instytucie – prowadzonych jest ponad 50 kierunków studiów i około 200 specjalności. Jeden z wydziałów posiada kategorię A+ a 10 z nich, kategorię naukową A. Uczelnia kształci prawie 20 tys. studentów. Rankingi pokazują, że absolwenci Politechniki Śląskiej są bardzo poszukiwani na rynku pracy i często zajmują wysokie pozycje w przedsiębiorstwach. Z raportu firmy Sedlak & Sedlak wynika, że co dwunasty prezes w Polsce ukończył studia właśnie na tej uczelni. Politechnika Śląska ściśle współpracuje z otoczeniem gospodarczym. Głównym celem uczelni jest, bowiem kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr inżynierskich na rzecz nowoczesnego przemysłu, a także prowadzenie innowacyjnych badań naukowych oraz wdrażanie ich wyników.

Uroczysta inauguracja MBA w Politechnice Śląskiej odbyła się w sobotę, 23 marca 2019 roku, w siedzibie Centrum Innowacji i Transferu Technologii. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele władz uczelni, organizatorzy studiów oraz pierwszy rocznik słuchaczy.

Zebranych uczestników pierwszego rocznika studentów MBA powitał prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Janusz Kotowicz – “Bardzo cię cieszę, że mogę wspólnie z Państwem uroczyście rozpocząć najnowszy projekt naszej uczelni w zakresie doskonalenia kadr menedżerskich. Jesteśmy współcześnie świadkami bezprecedensowych przemian zachodzących w gospodarce. Stawiają one nowe wyzwania przez firmami technologicznymi, w tym przede wszystkim przed kadrą zarządzającą. Czwarta rewolucja przemysłowa przyniosła niespotykane dotąd zmiany w biznesie, a co za tym idzie – również zmiany w zarządzaniu tym biznesem. Jestem przekonany, że wybrane przez Państwa studia to najlepsza droga do osiągnięcia najwyższego poziomu zarządzania. To realna inwestycja w wiedzę, unikatowe umiejętności, które służą do efektywnego zarzadzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami” – podkreślał prof. Janusz Kotowicz.

Wśród zaproszonych gości ukazujących potencjał naszej uczelni studentom MBA byli: prof. Anna Timofiejczuk – prezes Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. i dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego, odpowiedzialna za pierwszy profil MBA – Industry 4.0; dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii dr inż. Magdalena Letun-Łątka – gospodarz uroczystości; kierownik Biura Karier Studenckich Małgorzata Sołtysińska-Rąb oraz Witold Ścieszka z Centrum Popularyzacji Nauki. 

Na szczególne pokreślenie zasługuje fakt, że uruchomienie MBA jest możliwe dzięki prof. Małgorzacie Dobrowolskiej – dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych, jednostki dedykowanej MBA w Politechnice Śląskiej. Pani profesor opracowała wniosek o dofinansowanie z programu Dialog MNiSW. Jest pomysłodawczynią całej ścieżki menedżerskiej i profilowania, pozyskuje dla Politechniki Śląskiej akredytację oraz buduje jej markę.

Duży wkład w organizację tego przedsięwzięcia mieli również pracownicy i współpracownicy Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych: dr Marzena Będkowska-Obłąk, mgr Jagoda Krzysteczko-Witek oraz mgr Iwona Flanczewska-Rogalska – kierownik Biura Promocji. Obecnie w obsługę programu MBA w Politechnice Śląskiej włączyła się także mgr Anna Kiljan.

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w program MBA w Politechnice Śląskiej

Program ten został przygotowany w oparciu o standardy akredytacji AMBA (Association of Master of Business Administration), co umożliwia uzyskanie dyplomu o uznanej, międzynarodowej randze. Partnerami śląskiej uczelni są wiodące ośrodki w obszarze MBA i Przemysłu 4.0. m.in. Cranfield University, University of Porto, Technical University of Kosice, EA European Academy of Technology and Innovation Assessment GmbH. MBA Industry 4.0. Poza standardową 400 godzinną ścieżką dydaktyczną menedżerską, ścieżka specjalizacyjna (profilowa) obejmuje 120 godzin dydaktycznych, w tym wizyty studyjne w krajowych i zagranicznych firmach, spotkania z  autorytetami oraz zdobywanie wiedzy w interaktywny sposób, z wykorzystaniem gier menedżerskiech, learning by doing oraz design thinking. 

Studia MBA Profil 4.0. są realizowane wspólnie z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym. Pani Dziekan i Prezes pierwszego w Polsce Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. Prof. dr hab. inż. Anna Timofiejczuk włączyła szereg elementów technologicznych m.in. związanych z procesem kształcenia liderów i doradców Przemysłu 4.0. do ścieżki MBA Industry 4.0. Naszym krajowym, kluczowym partnerem, który udostępnia nam, oprócz Wydziału MT, laboratoria i demonstratory jest EMT Systems z Gliwic, Centrum Szkoleń Inżynierskich – Kompetencje dla Przemysłu 4.0.