Transformacja Energetyczna i Cyfrowa (rekrutacja 2024) ZAPRASZAMY

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Master of Business Administration o profilu Transformacja Energetyczna i Cyfrowa (MBA Transformacja Energetyczna i Cyfrowa) nabywa interdyscyplinarne, zaawansowane kompetencje menedżerskie. Absolwent zdobywa wiedzę w oparciu o najnowsze osiągnięcia współczesnych dyscyplin: ekonomii i finansów, zarządzania, psychologii, prawa, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz wielu innych. Program MBA Transformacja Energetyczna i Cyfrowa został przygotowany w oparciu o standardy jednej z 3 najbardziej prestiżowych, światowych akredytacji AMBA (Association of Master of Business Administration), a obecnie poddawany jest akredytacji BGA, co umożliwi absolwentom uzyskanie dyplomu o uznanej, międzynarodowej randze. Absolwent poza standardową 550 godzinną ścieżką dydaktyczno-menedżerską nabywa wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie poniższych zagadnień:

 • Legislacja i dekarbonizacja energetyki i przemysłu w UE i na świecie 
 • Polityka energetyczna, rynek energii i paliw: studia przypadku
 • Decentralizacja energetyki a bezpieczeństwo energetyczna
 • Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (woda, odpady, energia elektryczna, ciepło)
 • Transformacja energetyczna – rola, znaczenie, ocena i perspektywy
 • Realizacja projektów pozasystemowych, rozproszonych, GOZ
 • Przemysłowy Internet Rzeczy. 
 • Big data – przetwarzanie dużych zbiorów danych, chmura obliczeniowa
 • Integracja pionowa i pozioma w organizacji. 
 • Integracja systemów. Technologie przyrostowe
 • Autonomiczne roboty
 • Poszerzona rzeczywistość. Symulacje
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Ocena technologii i produktu, transfer i komercjalizacja rozwiązań
 • Projekt doradczo-wdrożeniowy z obszaru transformacji energetycznej i cyfrowej

  Ścieżka specjalizacyjna obejmuje 120 godzin dydaktycznych, w tym wizyty studyjne w krajowych i zagranicznych firmach oraz spotkania z uznanymi autorytetami. Standard nowatorskich metod uczenia obejmuje także learning by doing, gry menedżerskie, design thinking, case studies i inne interaktywne formy zajęć.

  Dyrektywy i regulacje prawne wprowadzane przez organy Unii Europejskiej oraz presja środowiskowa wraz z postępem technologicznym wpływają istotnie na kształt sektora energetycznego w naszym kraju. Światowe trendy i ograniczone zasoby powodują konieczność poszukiwania nowych rozwiązań wpływających na efektowność wykorzystania surowców. Optymalne zarządzanie procesem produkcji, logistyką energii, jej magazynowaniem i sterowaniem stroną popytową stanowić będzie wyzwanie najbliższej przyszłości. Wychodząc naprzeciw tym dylematom Politechnika Śląska wraz z Nyenrode Business University w  Niderlandach oraz globalną korporacją Veolia, przygotowały program studiów podyplomowych MBATransformacja Energetyczna i Cyfrowa. Misją MBA Politechniki Śląskiej jest rozwijanie silnych liderów zarządzania i technologii przyszłości, mających pozytywny wpływ na postęp technologiczny i społeczny, gotowych stawić czoła wyzwaniom współczesności.

  Rozbudowany program nauczania przygotowuje liderów w dwóch kluczowych transformacjach – energetycznej i cyfrowej, o charakterystyce związanej z zarządzaniem, cyfryzacją, wodorem i transformacją energetyczną wyposaży słuchaczy w kompleksową wiedzę, poszukiwane na rynku pracy kompetencje, a także istotnie wpłynie na kształt przeprowadzanej transformacji energetycznej w naszym kraju. Studia MBA w Politechnice Śląskiej to interdyscyplinarny program zaawansowanych kompetencji menedżerskich wykorzystujący najnowsze osiągnięcia wielu współczesnych dyscyplin: ekonomii i finansów, zarządzania, psychologii, prawa, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz wielu innych. Program został przygotowany w oparciu o standardy jednej z 3 najbardziej prestiżowych, światowych akredytacji AMBA (Association of Master of Business Administration), co umożliwia uzyskanie dyplomu o uznanej, międzynarodowej randze.

  Absolwent zdobywa prestiżowy dyplom ukończenia studiów MBA sygnowany przez Politechnikę Śląską – jedną z 10 uczelni badawczych w Polsce oraz Nyenrode Business University w Niderlandach – jeden z najlepszych biznesowych uniwersytetów w Europie. Forma studiów daje możliwość słuchaczom łączyć MBA z codziennymi obowiązkami, dzięki formule weekendowej (soboty i niedziele) oraz hybrydowej (on-line i stacjonarnie) w języku polskim i angielskim z opcją gwarantowanych tłumaczeń. W skład kadry dydaktycznej wchodzą najwyższej klasy krajowi i międzynarodowi eksperci. Studia oferują innowacyjne formy kształcenia, gdzie ponad połowa zajęć prowadzona jest przez praktyków w formie gier menedżerskich, learning by doing, design thinking, case study, symulacji zarządczych oraz projektów zespołowych. Dopełnieniem są bez wątpienia wizyty w topowych krajowych i zagranicznych podmiotach oraz sesja wyjazdowa do uczelni partnerskiej, czyli Nyenrode Busines Universitet w Niderlandach. Absolwenci studiów są ponadto zwolnieni z obowiązku egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Politechnika Śląska jako nowoczesny uniwersytet techniczny od lat z powodzeniem kształci kadry dla przemysłu zaawansowanych technologii. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w programie studiów MBA Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna.

  UCZELNIA PARTNERSKA: Nyenrode Business University w Niderlandach

  PARTNER STRATEGICZNY PROFILU: Grupa Veolia  

  KRYTERIA PRZYJĘĆ: Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich przygotowujący się do pracy w roli menedżerów w sektorze technologii wodorowych i transformacji energetycznej.

  KRYTERIA PRZYJĘCIA NA STUDIA

  – poprawna rejestracja w systemie rekrutacyjnym
  – pozytywny wynik w postępowaniu selekcyjnym, składającym się z:
  a) egzaminu w formie testu kompetencyjnego typu GMAT
  b) rozmowy kwalifikacyjnej
  c) weryfikacji zaświadczeń dotyczących doświadczenia menedżerskiego. tj. minimum 3 letniego stażu na stanowisku/stanowiskach kierowniczych (prowadzenie własnej działalności gospodarczej, umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt menedżerski). Prosimy o dostarczenie zaświadczenia od pracodawcy lub wpisu do CEDG/KRS, lub poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów poświadczających powyższą informację.

  WYSOKOŚĆ OPŁATY: 33 000 zł (8 250 zł/semestr)

  CZAS TRWANIA STUDIÓW: 2 lata / 4 semestry

  ORGANIZACJA ZAJĘĆ: Miejsce odbywania zajęć: Gliwice

  KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

  Joanna Mrowiec-Denkowska, tel. 32 400 30 95

  link do rekrutacji: irk.polsl.pl