Moduły tematyczne

Dyrektywy i regulacje prawne wprowadzane przez organy Unii Europejskiej oraz presja środowiskowa wraz z postępem technologicznym, wpływają istotnie na kształt sektora energetycznego w naszym kraju. Światowe trendy i ograniczone zasoby powodują konieczność poszukiwania nowych rozwiązań wpływających na efektowność wykorzystania surowców. Optymalne zarządzanie procesem produkcji, logistyką energii, jej magazynowaniem i sterowaniem stroną popytową, stanowić będzie wyzwanie najbliższej przyszłości. 

Wychodząc naprzeciw tym dylematom Politechnika Śląska wraz z Nyenrode Business University w Niderlandachoraz globalną korporacją Veolia, przygotowały program studiów podyplomowych MBA – Transformacja Energetyczna i Cyfrowa. 

Misją MBA Politechniki Śląskiej jest rozwijanie silnych liderów zarządzania i technologii przyszłości, mających pozytywny wpływ na postęp technologiczny i społeczny, gotowych stawić czoła wyzwaniom współczesności. 

Studia MBA w Politechnice Śląskiej to interdyscyplinarny program zaawansowanych kompetencji menedżerskich wykorzystujący najnowsze osiągnięcia wielu współczesnych dyscyplin: ekonomii i finansów, zarządzania, psychologii, prawa, nauk o komunikacji społecznej
i mediach oraz wielu innych. 

Program został przygotowany w oparciu o standardy jednej
z 3 najbardziej prestiżowych, światowych akredytacji AMBA (Association of Masters of Business Administration), co umożliwia uzyskanie dyplomu o uznanej, międzynarodowej randze. Poza standardową 580 godzinną ścieżką dydaktyczną menedżerską, oferuje słuchaczom dedykowaną ścieżkę specjalizacyjną z obszaru technologii wodorowych i transformacji energetycznej. Obejmuje ona 120 godzin dydaktycznych, w tym wizyty studyjne w krajowych i zagranicznych firmach oraz spotkania z uznanymi autorytetami. 

Ścieżka specjalizacyjna zawiera następujące poniższe zagadnienia:

 • Legislacja i dekarbonizacja energetyki i przemysłu w UE i na świecie 
 • Polityka energetyczna, rynek energii i paliw: studia przypadku
 • Decentralizacja energetyki a bezpieczeństwo energetyczna
 • Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (woda, odpady, energia elektryczna, ciepło)
 • Transformacja energetyczna – rola, znaczenie, ocena i perspektywy
 • Realizacja projektów pozasystemowych, rozproszonych, GOZ
 • Przemysłowy Internet Rzeczy. 
 • Big data – przetwarzanie dużych zbiorów danych, chmura obliczeniowa
 • Integracja pionowa i pozioma w organizacji. 
 • Integracja systemów. Technologie przyrostowe
 • Autonomiczne roboty
 • Poszerzona rzeczywistość. Symulacje
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Ocena technologii i produktu, transfer i komercjalizacja rozwiązań
 • Projekt doradczo-wdrożeniowy z obszaru transformacji energetycznej i cyfrowej

Absolwent zdobywa prestiżowy dyplom ukończenia studiów MBA sygnowany przez Politechnikę Śląską – jedną z 10 uczelni badawczych w Polsce oraz Nyenrode Business University
w Niderlandach – jeden z najlepszych biznesowych uniwersytetów w Europie. Komfortowa forma studiów pozwala słuchaczom sprawnie łączyć MBA z codziennymi obowiązkami, dzięki formule weekendowej (zajęcia w soboty i niedziele) oraz hybrydowej (zajęcia on-line i stacjonarnie). Zajęcia odbywają się w języku polskim i angielskim, z opcją gwarantowanych tłumaczeń. 

W skład kadry dydaktycznej wchodzą najwyższej klasy krajowi i międzynarodowi eksperci. Studia oferują innowacyjne formy kształcenia, gdzie ponad połowa zajęć prowadzona jest przez praktyków w formie gier menedżerskich, learning by doing, design thinking, case study, symulacji zarządczych oraz projektów zespołowych. Dopełnieniem są wizyty w topowych krajowych i zagranicznych podmiotach oraz sesja wyjazdowa do uczelni partnerskiej, czyli Nyenrode Business University w Niderlandach. Absolwenci studiów są ponadto zwolnieni z obowiązku egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Politechnika Śląska jako nowoczesny uniwersytet techniczny od lat z powodzeniem kształci kadry dla przemysłu zaawansowanych technologii. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału
w programie studiów MBA Transformacja Energetyczna i Cyfrowa.