Moduły tematyczne

PLAN STUDIÓW
Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV
W Ć S L W Ć S L W Ć S L W Ć S L
Zarządzanie sobą i zespołem 5 5
Etykieta i kreowanie własnego wizerunku 5 5
Zarządzanie finansowe, budżetowanie, controlling 10 25
Prawo cywilne, handlowe i postępowanie podatkowe 15 10
Rachunkowość finansowa i zarządcza 15 10
Strategie biznesowe i projekty menedżerskie 15
Nowe technologie w zarządzaniu 5 10
Nowoczesne zarządzanie, metody badań biznesowych i umiejętności doradcze 10 10
Psychologia pracy, organizacji i zarządzania 5 5
PR, marketing i media 5 15
Ekonomia menedżerska (makro i mikro) 10 20
Zarządzanie zasobami ludzkimi i jego narzędzia 5 15
Trening umiejętności kierowniczych, przywódczych i przedsiębiorczych 5 15
Metody ilościowe i statystyka biznesowa 10 10
Etyka, zarządzanie ryzykiem i decyzje biznesowe 5 5
Zarządzanie zmianą w kontekście postępu społecznego i technologicznego 10 10
Spotkanie z praktykiem / Guest speaker 30
Sesja wyjazdowa krajowa / Company visit w świecie 10 10
Trening umiejętności menedżerskich 150
Przemysł 4.0 i społeczne aspekty wprowadzania technologii 20
Technologie przyrostowe 5 5
Cyberbezpieczeństwo, systemy MDM, Firewall 5 5
Autonomiczne roboty 5 5
Poszerzona rzeczywistość 5 5
Przetwarzanie dużych zbiorów danych, chmura obliczeniowa 5 5
Symulacje i wizualizacje projektów 5 5
Integracja systemów 5 5
Przemysłowy Internet rzeczy 5 5
Modele biznesowe dla Przemysłu 4.0 5 5
Ocena i technologia produktu 5 5
Projekt doradczo-wdrożeniowy z obszaru Industry 4.0 20 25
W – wykłady
Ć – ćwiczenia
S – seminarium
L – laboratorium