Moduły tematyczne

MODUŁY TEMATYCZNE
semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4
Lp
Nazwa przedmiotu
Razem
w tym 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg.
wykłady ćwicz. wykł. ćwicz. wykł. ćwicz. wykł. ćwicz. wykł. ćwicz.
1 Zarządzanie sobą i zespołem 10 5 5 5 5
2 Etykieta i kreowanie własnego wizerunku 10 5 5 5 5
3 Zarządzanie finansowe, budżetowanie, controling 35 10 25 10 25
4 Prawo cywilne, handlowe i postępowanie podatkowe 25 15 10 15 10
5 Rachunkowość finansowa i zarządcza 25 15 10 15 10
6 Strategie biznesowe i projety menedżerskie 15 0 15 0 15
7 Nowe technologie w zarządzaniu 15 5 10 5 10
8 Nowoczesne zarządzanie, metody badań biznesowych i umiejętnosci doradcze 20 10 10 10 10
9 Psychologia pracy, organizacji i zarządzania 10 5 5 5 5
10 PR, marketing i media 20 5 15 5 15
11 Ekonomia menedżerska (makro i mikro) 30 10 20 10 20
12 Zarządzanie zasobami ludzkimi i jego narzędzia 20 5 15 5 15
13 Trening umiejętności kierowniczych, przywódczych i przedsiębiorczych 20 5 15 5 15
14 Metody ilościowe i statystyka biznesowa 20 10 10 10 10
15 Etyka, zarządzanie ryzykiem i decyzje biznesowe 10 5 5 5 5
16 Zarządzanie zmianą w kontekście postepu społecznego i tecnologicznego 20 10 10 10 10
17 Spotkanie z praktykiem/ Guest Speaker 30 0 30 0 30
18 Sesja wyjazdowa krajowa/ Company visit w świecie 20 0 20 0 10 0 10
19 Przemysł 4.0. i społeczne aspekty wprowadzania technologii 20 20 0 20 0
20 Technologie przyrostowe 10 5 5 5 5
21 Cyberbezpieczeństwo, systemy MDM, Firewall 10 5 5 5 5
22 Autonomiczne roboty 10 5 5 5 5
23 Poszerzona rzeczywistość 10 5 5 5 5
24 Przetwarzanie dużych zbiorów danych, chmura obliczeniowa 10 5 5 5 5
25 Symulacje i wizualizacje procesów 10 5 5 5 5
26 Integracja systemów 10 5 5 5 5
27 Przemysłowy Internet rzeczy 10 5 5 5 5
28 Modele biznesowe dla Przemysłu 4.0. 10 5 5 5 5
29 Ocena technologii i produktu 10 5 5 5 5
30 Projekt doradczo-wdrożeniowy z obszaru Industry 4.0. 45 0 45 0 20 0 25