Przemysł 4.0 (brak naboru w 2024)

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Master of Business Administration o profilu Industry 4.0. (MBA Przemysł 4.0.) nabywa interdyscyplinarnych, zaawansowanych kompetencji menedżerskich. Absolwent zdobywa wiedzę w oparciu o najnowsze osiągniecia współczesnych dyscyplin: ekonomii i finansów, zarządzania, psychologii, prawa, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz wielu innych. Program MBA Industry 4.0. został przygotowany w oparciu o standardy jednej z 3 najbardziej prestiżowych, światowych akredytacji AMBA (Association of Master of Business Administration), a obecnie poddawany jest akredytacji BGA, co umożliwia absolwentom uzyskanie dyplomu o uznanej, międzynarodowej randze. Absolwent poza standardową 550 godzinną ścieżką dydaktyczno-menedżerską nabywa wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie poniższych zagadnień:

1. Technologie przyrostowe,
2. Cyberbezpieczeństwo,
3. Autonomiczne roboty,
4. Poszerzona rzeczywistość,
5. Przetwarzanie dużych zbiorów danych, chmura obliczeniowa,
6. Symulacje i wizualizacje procesów,
7. Modele biznesowe dla Przemysłu 4.0.,
8. Ocena technologii i produktu.

Ścieżka specjalizacyjna obejmuje 120 godzin dydaktycznych, w tym wizyty studyjne w krajowych i zagranicznych firmach oraz spotkania z uznanymi autorytetami. Standard nowatorskich metod uczenia obejmuje także learning by doing, gry menedżerskie, design thinking, case studies i inne interaktywne formy zajęć.

Program MBA Przemysł 4.0 został przygotowany w oparciu o standardy jednej z 3 najbardziej prestiżowych, światowych akredytacji AMBA (Association of Master of Business Administration). Obecnie poddawany jest akredytacji BGA, co umożliwia absolwentom uzyskanie dyplomu o uznanej, międzynarodowej randze. Absolwent nabywa interdyscyplinarnych, zaawansowanych kompetencji menedżerskich, zdobywa wiedzę w oparciu o najnowsze osiągniecia współczesnych dyscyplin: ekonomii i finansów, zarządzania, psychologii, prawa, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz wielu innych. Studia realizowane będą na terenie kampusu PŚ w Gliwicach.

UCZELNIA PARTNERSKA: Nyenrode Business University w Niderlandach

PARTNERZY STRATEGICZNI PROFILU: AIUT, APA Group, Philips, EMT Systems, KSSE, Rockwell Automation, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, Klaster Silesia Automotive and Advanced Manufacturing, Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE”.

KRYTERIA PRZYJĘĆ: Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich przygotowujący się do pracy w roli menedżerów o specjalności Przemysł 4.0.

KRYTERIA PRZYJĘCIA NA STUDIA

– poprawna rejestracja w systemie rekrutacyjnym
– pozytywny wynik w postępowaniu selekcyjnym, składającym się z:
a) egzaminu w formie testu kompetencyjnego typu GMAT
b) rozmowy kwalifikacyjnej
c) weryfikacji zaświadczeń dotyczących doświadczenia menedżerskiego. tj. minimum 3 letniego stażu na stanowisku/stanowiskach kierowniczych (prowadzenie własnej działalności gospodarczej, umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt menedżerski). Prosimy o dostarczenie zaświadczenia od pracodawcy lub wpisu do CEDG/KRS, lub poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów poświadczających powyższą informację.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 29 500 zł (7 375 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 2 lata / 4 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ: Miejsce odbywania zajęć: Gliwice

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:
 
Joanna Mrowiec-Denkowska, tel. 32 400 30 95

link do rekrutacji: irk.polsl.pl