Przemysł 4.0

MBA Industry 4.0. Poza standardową 400 godzinną ścieżką dydaktyczną menedżerską, oferuje edukację z obszaru wszystkich technologii Przemysłu 4.0., obejmujących technologie przyrostowe, cyberbezpieczeństwo, autonomiczne roboty, poszerzoną rzeczywistość, przetwarzanie dużych zbiorów danych, chmurę obliczeniową, symulacje i wizualizacje procesów, modele biznesowe dla Przemysłu 4.0., oraz ocenę technologii i produktu, ścieżka specjalizacyjna obejmuje 120 godzin dydaktycznych, w tym wizyty studyjne w krajowych i zagranicznych firmach, spotkania z  autorytetami oraz zdobywanie wiedzy w interaktywny sposób, z wykorzystaniem gier menedżerskiech, learning by doing oraz design thinking.

Studia podyplomowe są realizowane wspólnie z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym. Partnerem przedsięwzięcia jest pierwsze w Polsce Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. Naszym krajowym, kluczowym partnerem, który udostępnia nam, oprócz Wydziału MT, laboratoria i demonstratory jest EMT Systems z Gliwic, Centrum Szkoleń Inżynierskich – Kompetencje dla Przemysłu 4.0.

Patronat merytoryczny dla programu MBA Industry 4.0. dają nam również Cranfield University, University of Porto, Technical University of Kosice, EA European Academy of Technology and Innovation Assessment GmbH