Moduły tematyczne

PLAN STUDIÓW
Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV
W Ć S L W Ć S L W Ć S L W Ć S L
5 5
Etykieta i kreowanie własnego wizerunku 5 5
Zarządzanie finansowe, budżetowanie, controlling 10 25
Prawo cywilne, handlowe i postępowanie podatkowe 15 10
Rachunkowość finansowa i zarządcza 15 10
Strategie biznesowe i projekty menedżerskie 15
Nowe technologie w zarządzaniu 5 10
Nowoczesne zarządzanie, metody badań biznesowych i umiejętności doradcze 10 10
Psychologia pracy, organizacji i zarządzania 5 5
PR, marketing i media 5 15
Ekonomia menedżerska (makro i mikro) 10 20
Zarządzanie zasobami ludzkimi i jego narzędzia 5 15
Trening umiejętności kierowniczych, przywódczych i przedsiębiorczych 5 15
Metody ilościowe i statystyka biznesowa 10 10
Etyka, zarządzanie ryzykiem i decyzje biznesowe 5 5
Zarządzanie zmianą w kontekście postępu społecznego i technologicznego 10 10
Spotkanie z praktykiem/Guest speaker 30
Sesja wyjazdowa krajowa/Company visit w świecie 10 10
Trening umiejętności menedżerskich 150
Modele funkcjonowania administracji publicznej w wybranych krajach europejskich 20
Standardy pracy pracowników administracji publicznej 5 5
Cyberbezpieczeństwo administracji publicznej w Polsce 5 5
Rewolucja techniczna w zarządzaniu publicznym – E-administracja i administracja w wirtualnym środowisku 5 5
Partnerstwo publiczno-prywatno-społeczne 5 5
Zamówienia publiczne i informacja publiczna 5 5
Operacjonalizacja zarządzania projektami 5 5
Pozasystemowe źródła finansowania działalności podmiotów administracji publicznej 5 5
Zarządzanie finansowe w administracji publicznej – WPFP, budżet zadaniowy, kontrola zarządcza, reguła 5 5
Technologie 4.0 w instytucjach publicznych 5 5
Uwarunkowania sukcesu i porażki menedżerów działających w sektorze publicznym i społecznym 5 5
Projekt doradczo-wdrożeniowy z obszaru administracji publicznej 20 25
W – wykłady
Ć – ćwiczenia
S – seminarium
L – laboratorium