Usługi Publiczne

MBA Usługi Publiczne / MBA Public Services 

Program MBA Usługi Publiczne został przygotowany w oparciu o standardy jednej z 3 najbardziej prestiżowych, światowych akredytacji AMBA (Association of Master of Business Administration). Obecnie poddawany jest akredytacji BGA, co umożliwia absolwentom uzyskanie dyplomu o uznanej, międzynarodowej randze. Absolwent nabywa interdyscyplinarnych, zaawansowanych kompetencji menedżerskich, zdobywa wiedzę w oparciu o najnowsze osiągniecia współczesnych dyscyplin: ekonomii i finansów, zarządzania, psychologii, prawa, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz wielu innych.

Poza standardową 550 godzinną ścieżką dydaktyczną menedżerską, program zaznajamia z zagadnieniami:

 • modele funkcjonowania administracji publicznej w wybranych krajach europejskich
 • standardy pracy pracowników administracji publicznej
 • cyberbezpieczeństwo administracji publicznej w Polsce
 • rewolucja techniczna w zarządzaniu publicznym – E-administracja i administracja w wirtualnym środowisku
 • partnerstwo publiczno-prywatno-społeczne
 • zamówienia publiczne i informacja publiczna
 • operacjonalizacja zarządzania projektami
 • pozasystemowe źródła finansowania działalności podmiotów administracji publicznej
 • zarządzanie finansowe w administracji publicznej – WPFP, budżet zadaniowy, kontrola zarządcza, reguła wydatkowania
 • technologie 4.0. w instytucjach publicznych
 • uwarunkowania sukcesu i porażki menedżerów działających w sektorze publicznym i społecznym

Ścieżka specjalizacyjna obejmuje 120 godzin dydaktycznych, w tym wizyty studyjne w krajowych i zagranicznych firmach oraz spotkania z uznanymi autorytetami. Standard nowatorskich metod uczenia obejmuje także learning by doing, gry menedżerskie, design thinking, case studies i inne interaktywne formy zajęć. 

Studia realizowane będą na terenie kampusu w Rybniku w Centrum Kształcenia Ustawicznego PŚ i na terenie kampusu w Gliwicach. Partnerem przedsięwzięcia jest Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

link do rekrutacji: https://irk.polsl.pl/pl/offer/REK2020_2021L_POD/programme/MCBI-MBAUP/?from=registration:REK2020_2021L_POD