UMNEKO

Projekt UMNEKO korzystał z dofinansowania o wartości 13.288 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu UMNEKO było wzmocnienie kapitału ludzkiego i bazy wiedzy poprzez zwiększenie umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych pracowników oraz poszerzenie ich kompetencji miękkich.

Zapraszamy do lektury podsumowania projektu UMNEKO „UMiejętności NEgocjacyjne i KOmunikacyjne w podnoszeniu kwalifikacji kadry uczelni wyższej” PROGRAM “EDUKACJA” / KOMPONENT 1: KSZTAŁCENIE KADRY SZKÓŁ WYŻSZYCH

Raport z projektu UMNEKO (EOG/21/K1/D2/W/0016), realizowanego w PŚ w czerwcu 2022r. w ramach finansowania przez Fundusze EOG – Program EDUKACJA, Komponent I

Report on the UMNEKO project (EOG/21/K1/D2/W/0016), carried out at SUT in June 2022 within the EEA Funds – EDUCATION Programme Component I