laboratorium

Nowy projekt „Laboratorium badań i analiz warunków pracy zawodów przemysłowych”. W ramach Laboratorium realizowana będzie interdyscyplinarna współpraca reprezentantów nauk humanistycznych, społecznych i technicznych na rzecz badań i analiz warunków pracy zawodów przemysłowych. Badania i analizy warunków pracy zawodów przemysłowych zostały podzielone na 3 części: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.

„Laboratorium jest finansowane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2016-2019″

Spotkanie Zespołu w ramach Zadania nr 1:

Kolejne z zebrań zespołu

I kolejne dyskusje

Uruchamianie jednej z dwóch pracowni Laboratorium