o projekcie

Decyzją 0331/DLG/2018/10 uruchomiono projekt „Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych/ International Center for Interdisciplinary Research”. Politechnika Śląska zdecydowała się powołać jednostkę, by zintegrować i lepiej wykorzystać własny, interdyscyplinarny  potencjał naukowy i badawczy oraz wzmocnić współpracę z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Partnerami naszej uczelni przy tworzeniu Centrum zostały wiodące, europejskie ośrodki naukowo-badawcze  m.in. Cranfield University, University of Porto, Technical University of Kosice, EA European Academy of Technology and Innovation Assessment GmbH.

Głównym zadaniem Centrum jest koordynacja wszelkich działań na rzecz interdyscyplinarnych badań naukowych prowadzonych na rzecz postępu społecznego i cywilizacyjnego zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Poza koordynacją badań i organizacją kształcenia na poziomie MBA, centrum promuje polską naukę na świecie, w szczególności poprzez wspieranie działań publikacyjnych w wysoko punktowanych czasopismach i prestiżowych wydawnictwach. Jedną z form działalności jednostki będzie organizowanie międzynarodowych konferencji, kongresów, debat i spotkań naukowych.

Program MBA Industry 4.0. to pierwszy z projektów, którego realizacją zajmuje się Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych – nowa jednostka Politechniki Śląskiej utworzona w ramach programu Dialog ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obejmuje on finansowe wsparcie działań w trzech obszarach: doskonałość naukowa, nauka dla innowacyjności oraz humanistyka dla rozwoju.

Szczegółowe cele projektowe to:

  1. 06.2020 zorganizowanie Międzynarodowej Konferencji „Nauki Humanistyczno-Społeczne i Techniczne – zakres współpracy na rzecz postępu technologicznego i społecznego w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach
  2. Uruchomienie studiów podyplomowych MBA 4.0. w formie nieodpłatnej dla 25 uczestników realizowanych w Politechnice Śląskiej
  3. Pozyskanie Partnerów zagranicznych do współpracy w ramach Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych (na rzecz postępu technologicznego i społecznego)
  4. Wydanie publikacji z interdyscyplinarnymi badaniami o charakterze ponadnarodowym w ramach nowo uruchomionego Centrum

Serdecznie zapraszamy do korzystania z zasobów Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych