Ochrona Klimatu i Środowiska, Nowoczesna Energetyka