testowa

Zapraszamy do współpracy!

Głównym zadaniem Centrum jest koordynacja wszelkich działań na rzecz interdyscyplinarnych badań naukowych, prowadzonych na rzecz postępu społecznego i technologicznego, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Poza koordynacją badań i organizacją kształcenia na poziomie Master of Business Administration (MBA), centrum promuje polską naukę na świecie, w szczególności poprzez wspieranie działań publikacyjnych w wysoko punktowanych czasopismach i prestiżowych wydawnictwach, wymianę naukową, staże naukowe zagraniczne. Jedną z form działalności jednostki jest organizowanie międzynarodowych konferencji, kongresów, debat i spotkań naukowych. Nasze interdyscyplinarne zespoły pracują również nad wynalazkami, na swym koncie mają zgłoszenia patentowe krajowe i europejskie. 

Politechnika Śląska zdecydowała się powołać jednostkę, by lepiej wykorzystać własny, interdyscyplinarny potencjał naukowy i badawczy oraz wzmocnić współpracę z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Partnerami naszej uczelni przy tworzeniu centrum zostały wiodące, europejskie ośrodki naukowo-badawcze  m.in. Cranfield University, University of Porto, Technical University of Kosice, EA European Academy of Technology and Innovation Assessment GmbH. Dziś dołączają do nas inne ośrodki naukowe z różnych kontynentów.

Naszym celem jest stworzenie możliwości prezentacji rezultatów badań, nawiązanie interdyscyplinarnej współpracy naukowej, wymiana myśli badaczy zainteresowanych zachodzącymi we współczesnym świecie zmianami społecznymi, integrowanie środowiska akademickiego, systemowość wypracowanych rozwiązań oraz interdyscyplinarność zagadnień.

WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

Życzenia świąteczne i noworoczne

Wszystkim naszym słuchaczom, absolwentom oraz partnerom życzymy świąt białych, spokojnych i radosnych, spędzonych w ciepłej rodzinnej atmosferze. Niech nadchodzący…