Kolejna edycja studiów MBA w Politechnice Śląskiej – rozpoczynamy rekrutację!

25 marca 2023 roku wystartuje kolejna edycja studiów Master of Business Administration Politechniki Śląskiej. Oferta studiów MBA obejmuje trzy profile w tym dwa cieszące się dużą popularnością programy: Przemysł 4.0. i Usługi Publiczne. Nowością jest trzeci profil: Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna, którego partnerem strategicznym jest Grupa Veolia.

Studia MBA w Politechnice Śląskiej to interdyscyplinarny program zaawansowanych kompetencji menedżerskich wykorzystujący najnowsze osiągnięcia wielu współczesnych dyscyplin: ekonomii i finansów, zarządzania, psychologii, prawa, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz wielu innych.

Misją MBA Politechniki Śląskiej jest rozwijanie silnych liderów zarządzania i technologii przyszłości, mających pozytywny wpływ na postęp technologiczny i społeczny, gotowych stawić czoła wyzwaniom współczesności. Program oparty jest o trzy wartości: wdrażanie technologii przyszłości, wykorzystanie innowacji i światowych trendów w zarządzaniu oraz silne i odpowiedzialne przywództwo. Studia zostały przygotowane w oparciu o standardy jednej z 3 najbardziej prestiżowych, światowych akredytacji AMBA (Association of Master of Business Administration).

Absolwent zdobywa prestiżowy dyplom ukończenia studiów MBA sygnowany przez Politechnikę Śląską – jedną z 10 uczelni badawczych w Polsce oraz Nyenrode Business University w Niderlandach – jeden z najlepszych biznesowych uniwersytetów w Europie. Komfortowa forma studiów pozwala łączyć studia MBA z codziennymi obowiązkami, dzięki formule weekendowej (zajęcia w soboty i niedziele) oraz hybrydowej (on-line i stacjonarnej), zajęcia odbywają się w języku polskim i angielskim z opcją gwarantowanych tłumaczeń.

W skład kadry dydaktycznej wchodzą najwyższej klasy krajowi i międzynarodowi eksperci. Studia oferują innowacyjne formy kształcenia, gdzie ponad połowa zajęć prowadzona jest przez praktyków w formie gier menedżerskich, learning by doing, design thinking, case study, symulacji zarządczych oraz projektów zespołowych. Dopełnieniem są wizyty w topowych krajowych i zagranicznych podmiotach oraz sesja wyjazdowa do uczelni partnerskiej, czyli Nyenrode Busines Universitet w Niderlandach. Absolwenci studiów są zwolnieni z obowiązku egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Program MBA Technologie Wodorowe i Transformacja Technologiczna

Transformacja energetyczna, wyczerpywanie się zasobów naturalnych i wykorzystywanie nowoczesnych technologii w produkcji energii i ciepła z użyciem wodoru należą do najbardziej aktualnych i pilnych kwestii w gospodarce i w biznesie. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, Politechnika Śląska wraz z partnerem strategicznym Grupą Veolia przygotowała unikatowy program studiów Master of Business Administration o profilu Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna. Poza kluczowymi zagadnieniami menedżerskimi, słuchacze tego wyjątkowego programu będą mieli okazję zapoznać się m.in. z problematyką dekarbonizacji, niskoemisyjnymi źródłami energii i ciepła oraz z rozwiązaniami związanymi z wykorzystaniem wodoru.

MBA Przemysł 4.0 / MBA Industry 4.0. 

Program przygotowuje nowoczesnych liderów transformacji cyfrowej. Kładzie nacisk na kompetencje zarządcze wypełnione nowymi technologiami Przemysłu 4.0., którymi są m.in. technologie przyrostowe, cyberbezpieczeństwo, autonomiczne roboty, poszerzona rzeczywistość, przetwarzanie dużych zbiorów danych, chmura obliczeniowa, symulacje i wizualizacje procesów. Kluczowymi zagadnieniami oprócz bazowych treści merytorycznych menedżerskich, są również modele biznesowe dla Przemysłu 4.0 oraz ocena technologii i produktu. Program posiada wielu renomowanych, wysoce prestiżowych partnerów biznesowych.

Program MBA Usługi Publiczne

Program MBA Usługi Publiczne kreuje liderów nowoczesnych jednostek administracji publicznej silnie sporofilowych na wykorzystanie nowych technologii w codziennym zarządzaniu publicznym. W ramach ścieżki specjalizacyjnej profilu słuchacz zdobywa wiedzę w tematyce m.in.: modeli funkcjonowania administracji publicznej w wybranych krajach europejskich, standardach pracy pracowników administracji publicznej, cyberbezpieczeństwa administracji publicznej w Polsce, rewolucji technicznej w zarządzaniu publicznym, E-administracji i administracji w wirtualnym środowisku, technologiach 4.0. w instytucjach publicznych. Partnerem strategicznym drugiej edycji programu jest Subregion Północny Województwa Śląskiego i Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Studia MBA to grupa menedżerów z różnych branż, podmiotów i profili zawodowych tworząca silną sieć kontaktów oraz możliwości wymiany doświadczeń.

Zapraszamy do kontaktu oraz udziału w rekrutacji.