Zapraszamy do udziału w 12 Europejskim Kongresie MŚP w Katowicach 20-22.11.2022

Face the Challenge. Biznes w obliczu wielkich wyzwań – to hasło największego wydarzenia w Europie skierowanego dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 12. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się 20-22 listopada 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach pod Patronatem Parlamentu Europejskiego.

  1. Pierwsza edycja Europejskiego Kongresu MŚP odbyła się w 2011 roku.
  2. Tegoroczna edycja będzie skupiona wokół hasła „Face the Challenge”, które oddaje realia w jakich przedsiębiorcy muszą się odnaleźć.
  3. Na wydarzeniu będzie można posłuchać wystąpień key spekerów, wziąć udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych oraz zasięgnąć rady ekspertów w trakcie indywidualnych konsultacji.
  4. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą liczyć na międzynarodowe spotkania B2B z firmami z Chin i Europy.

Kongres to miejsce stworzone z myślą o przedsiębiorcach. Specjalnie dla nich wystąpią najlepsi praktycy, zostaną zorganizowane dyskusje i debaty z udziałem przedstawicieli Komisji i Parlamentu Europejskiego, najwyższych władz państwowych, ministerstw i agend rządowych. Nieprzerwanie od 2011 roku Kongres jest miejscem inspiracji, spotkań i networkingu.

– Kongres tworzy przestrzeń, w której przedsiębiorcy znajdują wiedzę, umiejętności i inspiracje do rozwoju i stawienia czoła aktualnym wyzwaniom – mówi Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, która jest organizatorem wydarzenia.

Jedenaście ubiegłych edycji zgromadziło kilkadziesiąt tysięcy uczestników w tym przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki i środowisk gospodarczych. W tym roku zaplanowano kilkadziesiąt wystąpień na scenie, sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotka z udziałem ekspertów z kraju i zagranicy.

Kongres będzie podzielony na osiem ścieżek tematycznych, w których zostaną poruszone największe obecnie problemy i wyzwania stojące przed przedsiębiorcami. „Face the Challenge” – główny temat skoncentruje się na problematyce: transformacji energetycznej i jej wyzwań, bezpieczeństwa łańcuchów dostaw, rosnących kosztów prowadzenia biznesu, niestabilnych warunków gospodarczych oraz przyszłości Polski w UE. Drugim trzonem będzie „Firma to ludzie” czyli aktualne wyzwania rynku pracy, edukacja, rozwój i przywództwo, problemy sukcesji, a także budowanie zespołów w warunkach pracy zdalnej i hybrydowej. Kolejny filar wydarzenia skupi się na prawie i podatkach – a konkretniej na: Polskim Ładzie i jego konsekwencjach, najważniejszych planowanych zmianach prawnych oraz wskazówkach jak się zabezpieczyć na trudne czasy konkretnymi zapisami w umowach.

To tylko trzy z ośmiu ścieżek tematycznych, na których skupią się eksperci Europejskiego Kongresu MŚP. Wszystkie znajdują się na stronie www.ekmsp.eu. Już teraz zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu. Udział jest bezpłatny, wystarczy zarejestrować się  na www.ekmsp.eu/. Organizatorem #EKMSP jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Zakończyliśmy formalnie projekt UMNEKO

Zakończyliśmy formalnie projekt UMNEKO („UMiejętności NEgocjacyjne i KOmunikacyjne w podnoszeniu kwalifikacji kadry uczelni wyższej”), realizowany w ramach Komponentu 1 Programu EDUKACJA: „Kształcenie Kadry Szkół Wyższych” finansowanego przez Fundusze EOG.Oferta szkolenia umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych skierowana była do kadry akademickiej i administracyjnej PŚ, chcącej inwestować w swój rozwój zawodowy i osobisty. Zajęcia prowadziła dr Aldís G. Sigurðardóttir, wysokiej klasy ekspertka reprezentująca islandzkiego partnera projektu firmę ZOPA ehf., a jednocześnie doświadczony czynny uniwersytecki pracownik akademicki.Doskonałe umiejętności komunikacyjne są kluczowe dla udanej współpracy, rozwiązywania problemów i przy negocjacjach w pracy zawodowej i życiu prywatnym. Zdolność do udanych negocjacji opiera się na połączeniu umiejętności analitycznych i interpersonalnych, będących kluczem dla osiągania satysfakcjonujących wyników działań w dzisiejszym – coraz bardziej globalnym – świecie nauki i biznesu.Celem szkolenia było dostarczenie zestawu ram koncepcyjnych oraz praktycznych narzędzi do rozwijania umiejętności i kompetencji, a przez to do stania się skutecznymi negocjatorami. Nacisk został położony na koncepcję zachowań ekonomicznych oraz różne style i strategie negocjacji. Kurs pozwolił zdobyć wiedzę i praktykę z najczęstszych taktyk i metod negocjacyjnych stosowanych w celu uzyskania zgody, tak aby osiągać efekty typu win-win. Intensywny cykl całodniowych zajęć dla kilkunastoosobowej grupy uczestników, został przeprowadzony w formie stacjonarnej w Gliwicach w dniach 27-29/06/2022. Uwieńczeniem szkolenia było przyznanie stosownych certyfikatów, potwierdzających osiągnięcie oczekiwanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji. Językiem roboczym szkolenia był j. angielski.Wnioski i recenzje uczestników szkolenia oraz ich percepcja programów oferowanych w ramach Funduszy EOG, zostały zebrane po zakończeniu kursu poprzez wypełnienie ankiety online, której wyniki utwierdzają w przekonaniu o potrzebie działań dążących do poszerzania zakresu kompetencji miękkich.Jako pomysłodawca i koordynator projektu UMNEKO, dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolenia za ich zainteresowanie i udział, a osobom współpracującym przy realizacji projektu za ich pomoc i zaangażowanie. Do następnego pomysłu i projektu!

Webinarium Business Graduates Association

7 czerwca 2022 roku odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów i absolwentów dotyczące szans, uprawnień i korzyści wynikających z członkostwa Politechniki Śląskiej w BGA (Business Graduates Association). Spotkanie odbędzie się online na platformie Zoom.

Zapraszamy do udziału w webinarium prezentującym świat BGA i edukacji biznesowej. Podczas spotkania przedstawione zostaną korzyści płynące z przystąpienia Politechniki Śląskiej do międzynarodowej społeczności studentów BGA. Spotkanie poprowadzi Ben Maheson, menedżer ds. kont członkowskich BGA, opiekun PŚ w tej organizacji.

Business Graduates Association (BGA) to siostrzana organizacja Stowarzyszenia AMBA (Association of MBAs). Więcej informacji o stowarzyszeniu BGA oraz jego działaniach i ofercie można znaleźć na stronie https://businessgraduatesassociation.com/.

Politechnika Śląska otrzymała walidację BGA (Business Graduates Association), potwierdzającą jej pozytywny wpływ na studentów, absolwentów i społeczeństwo w oparciu o niezależne międzynarodowe standardy jakości. Inicjatorem procesu walidacji (a docelowo akredytacji) BGA dla oferowanego przez Uczelnię portfolio programów menedżersko-biznesowych jest dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ, dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych PŚ, a jednocześnie kierownik studiów podyplomowych MBA oferowanych przez Politechnikę Śląską w trzech profilach: Przemysł 4.0, Usługi Publiczne, Ochrona Zdrowia.

Termin spotkania: wtorek 7 czerwca godz. 12:00-13:00

Forma: online (Zoom)

Język roboczy spotkania: angielski

Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/87369195717?pwd=WG5ZT2pGM000TS9RdS90TEV3OXpPdz09

(kod dostępu: 838626)

Kontakt w PŚ w sprawie webinarium: Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych, tel. 32 400 30 95, e-mail: rjo13-mcbi@polsl.pl

Uzyskaliśmy srebrną odznakę BGA

Uzyskaliśmy srebrną odznakę BGA – status instytucji szkolnictwa wyższego z walidacją BGA! To kolejny krok na drodze do wyznaczonego celu jakim jest złoto czyli akredytacja.

https://businessgraduatesassociation.com/press-releases/silesian-university-of-technology-achieved-validation-from-the-business-graduates-association-bga/?fbclid=IwAR0Q7Obau1Y9KSlPkP0J-bePh9O5Cu-I-Ce5uYFdeUfGkoM87XztAcyVgWY

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych”. Projekt przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 1 lipca 2016 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „DIALOG” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Dialog” (M.P. poz. 596).

Międzynarodowa Konferencja 19.06.2020

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję „Nauki Humanistyczno-Społeczne i Techniczne – zakres współpracy na rzecz postępu technologicznego i społecznego” 19.06.2020 roku organizowaną w Gliwicach w Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej.

„Konferencja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2016-2019”

Projekt przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 1 lipca 2016 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „DIALOG” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Dialog” (M.P. poz. 596).

Zjazdy MBA Industry 4.0. Rok akademicki 2020/2021

Poniżej terminy Zjazdów w ramach trzeciego semestru Studiów Podyplomowych Master of Business Administration Przemysł 4.0.:

sobota 29.II.2020 9.00-17.00 aula J CEK Projekt doradczo-wdrożeniowy z obszaru Industry 4.0.  
niedziela 01.III.2020 9.00-17.00 aula J CEK Przemysł 4.0. i społeczne aspekty wprowadzania technologii 
sobota 14.III.2020 9.00-17.00 siedziba – Rockwell Automation Spotkanie z praktykiem/ Guest Speaker: Przykłady rozwiązań Przemysłu 4.0. w kraju i za granicą
niedziela 15.III.2020 9.00-17.00 aula J CEK Zarządzanie zmianą w kontekście postepu społecznego i tecnologicznego 
sobota 04.IV.2020 9.00-17.00 siedziba – Katowicka SSE Sesja wyjazdowa krajowa/ Company visit w świecie 
niedziela 05.IV.2020 9.00-17.00 siedziba – EMT – Systems Nowe technologie w zarządzaniu 
sobota 25.IV.2020 9.00-17.00 aula J CEK Spotkanie z praktykiem/ Guest Speaker: Wdrażanie Przemysłu 4.0. w sektorze MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw)
niedziela 26.IV.2020 9.00-17.00 aula J CEK Zarządzanie zmianą w kontekście postepu społecznego i technologicznego 
sobota 09.V.2020 9.00-17.00 aula J CEK Projekt doradczo-wdrożeniowy z obszaru Industry 4.0.  
niedziela 10.V.2020 9.00-17.00 aula J CEK Przemysł 4.0. i społeczne aspekty wprowadzania technologii 
sobota 23.V.2020 9.00-17.00 siedziba – ALTA Spotkanie z praktykiem/ Guest Speaker, III – Praca przyszłości – nowoczesna diagnostyka potencjału kadr w Przemyśle 4.0.
niedziela 24.V.2020 9.00-17.00 aula J CEK Nowoczesne zarządzanie, metody badań biznesowych i umiejętnosci doradcze 
sobota 06.VI.2020 9.00-17.00 siedziba – BIOSTAT, Rybnik Nowoczesne zarządzanie, metody badań biznesowych i umiejętnosci doradcze 
niedziela 07.VI.2020 9.00-13.00 siedziba – EMT – Systems Nowe technologie w zarządzaniu

Nowe profile studiów MBA Politechniki Śląskiej

Powstały nowe profile oferowanych studiów Master of Business Administration i ruszył nabór na 3
programy, które rozpoczną się na początku marca bieżącego roku:

  • MBA Przemysł 4.0
  • MBA Ochrona Zdrowia
  • MBA Usługi Publiczne

Studia realizowane będą na zasadach komercyjnych – zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu (tu podlinkować zakładkę „programy i profile” https://mcbi.pl/mba/programy-i-profile/ ) oraz zasad naboru (tu podlinkować zakładkę „rekrutacja” ,

https://mcbi.pl/mba/rekrutacja/).

Kontakt: Joanna.Mrowiec-Denkowska@polsl.pl, tel. 32 400-3095

EMT Systems Company Visit

W ramach wizyty krajowej w firmie specjalizującej się w kształceniu Przemysłu 4.0. Słuchacze odwiedzili laboratoria i demonstratory firmy EMT Systems. Dzięki połączeniu wykładu z praktyką bez wątpienia zajęcia były bardzo interesujące.