Studia MBA przepustką do wyższych stanowisk, zarobków i rad nadzorczych

Serdecznie zapraszamy do lektury wywiadu z dr hab. Małgorzatą Dobrowolską, prof. PŚ, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych, Kierownikiem Studiów Podyplomowych MBA Politechniki Śląskiej, który ukazał się na łamach kwartalnika „Business HUB” wydawanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

Poruszona tematyka skupia się na aspekcie nieustannego zdobywania profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zarządzania oraz randze dyplomu MBA. Czasopismo „Business HUB” jest wiarygodnym i sprawdzonym źródłem wiadomości gospodarczych, biznesowych, społecznych oraz marketingowych dla przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej firm, zwłaszcza z sektora MŚP. Dostępne jest w wybranych punktach w wersji drukowanej, jak również elektronicznej po kliknięciu w następujący LINK.