Zakończyliśmy formalnie projekt UMNEKO

Zakończyliśmy formalnie projekt UMNEKO („UMiejętności NEgocjacyjne i KOmunikacyjne w podnoszeniu kwalifikacji kadry uczelni wyższej”), realizowany w ramach Komponentu 1 Programu EDUKACJA: „Kształcenie Kadry Szkół Wyższych” finansowanego przez Fundusze EOG.Oferta szkolenia umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych skierowana była do kadry akademickiej i administracyjnej PŚ, chcącej inwestować w swój rozwój zawodowy i osobisty. Zajęcia prowadziła dr Aldís G. Sigurðardóttir, wysokiej klasy ekspertka reprezentująca islandzkiego partnera projektu firmę ZOPA ehf., a jednocześnie doświadczony czynny uniwersytecki pracownik akademicki.Doskonałe umiejętności komunikacyjne są kluczowe dla udanej współpracy, rozwiązywania problemów i przy negocjacjach w pracy zawodowej i życiu prywatnym. Zdolność do udanych negocjacji opiera się na połączeniu umiejętności analitycznych i interpersonalnych, będących kluczem dla osiągania satysfakcjonujących wyników działań w dzisiejszym – coraz bardziej globalnym – świecie nauki i biznesu.Celem szkolenia było dostarczenie zestawu ram koncepcyjnych oraz praktycznych narzędzi do rozwijania umiejętności i kompetencji, a przez to do stania się skutecznymi negocjatorami. Nacisk został położony na koncepcję zachowań ekonomicznych oraz różne style i strategie negocjacji. Kurs pozwolił zdobyć wiedzę i praktykę z najczęstszych taktyk i metod negocjacyjnych stosowanych w celu uzyskania zgody, tak aby osiągać efekty typu win-win. Intensywny cykl całodniowych zajęć dla kilkunastoosobowej grupy uczestników, został przeprowadzony w formie stacjonarnej w Gliwicach w dniach 27-29/06/2022. Uwieńczeniem szkolenia było przyznanie stosownych certyfikatów, potwierdzających osiągnięcie oczekiwanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji. Językiem roboczym szkolenia był j. angielski.Wnioski i recenzje uczestników szkolenia oraz ich percepcja programów oferowanych w ramach Funduszy EOG, zostały zebrane po zakończeniu kursu poprzez wypełnienie ankiety online, której wyniki utwierdzają w przekonaniu o potrzebie działań dążących do poszerzania zakresu kompetencji miękkich.Jako pomysłodawca i koordynator projektu UMNEKO, dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolenia za ich zainteresowanie i udział, a osobom współpracującym przy realizacji projektu za ich pomoc i zaangażowanie. Do następnego pomysłu i projektu!