Uzyskaliśmy srebrną odznakę BGA

Uzyskaliśmy srebrną odznakę BGA – status instytucji szkolnictwa wyższego z walidacją BGA! To kolejny krok na drodze do wyznaczonego celu jakim jest złoto czyli akredytacja.

https://businessgraduatesassociation.com/press-releases/silesian-university-of-technology-achieved-validation-from-the-business-graduates-association-bga/?fbclid=IwAR0Q7Obau1Y9KSlPkP0J-bePh9O5Cu-I-Ce5uYFdeUfGkoM87XztAcyVgWY

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych”. Projekt przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 1 lipca 2016 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „DIALOG” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Dialog” (M.P. poz. 596).

Międzynarodowa Konferencja 19.06.2020

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję „Nauki Humanistyczno-Społeczne i Techniczne – zakres współpracy na rzecz postępu technologicznego i społecznego” 19.06.2020 roku organizowaną w Gliwicach w Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej.

„Konferencja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2016-2019”

Projekt przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 1 lipca 2016 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „DIALOG” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Dialog” (M.P. poz. 596).